One Click LCA: de nieuwe tool voor milieuprestatieberekeningen

13 maart 2018

Sinds 1 januari 2018 is de regelgeving over de berekening van de milieuprestatie van gebouwen (MPG-berekening) veranderd. Voor nieuwe woongebouwen en kantoren is er een wettelijke grenswaarde aan de milieu-impact van materialen gesteld. Daardoor groeit ook de behoefte aan goede software om die impact te berekenen  Doordat de huidige DGBC Materialentool niet meer voorziet in deze behoefte, stopt DGBC met het onderhoud aan de DGBC Materialentool. Vanaf nu bieden we One Click LCA aan. Dit is een internationale innovatieve tool voor het maken van milieuprestatieberekeningen. Deze tool is beschikbaar gemaakt voor de Nederlandse markt en is klaar voor gebruik.

Internationaal bewezen

One Click LCA is een internationaal een begrip voor het opstellen van milieuberekeningen voor gebouwen. Door One Click LCA ook voor de Nederlandse markt beschikbaar te maken, wil DGBC het eenvoudiger maken om milieubewust te ontwerpen. Met One Click LCA kunnen sneller MPG berekeningen worden gemaakt en overzichtelijk verschillende varianten met elkaar worden vergeleken. Architecten kunnen de tool daardoor meer als ontwerpinstrument in gaan zetten.

Erkend als rekentool

One Click LCA is door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) gevalideerd. Dit maakt de tool te gebruiken voor het bepalen van de MPG-berekening om aan het Bouwbesluit te voldoen. Ook voor een BREEAM-NL certificering is One Click LCA geschikt, bijvoorbeeld bij het opstellen van een MPG voor de BREEAM-NL-credit MAT1.

Meerdere versies

One Click LCA wordt in meerdere versies aangeboden. Een belangrijk voordeel van de uitgebreide versie van One Click LCA is de koppeling met andere softwaresystemen. BIM-, Revit- of Exceldocumenten kunnen door de software worden omgezet in een MPG bepaling. Het is hierdoor niet meer nodig om handmatig de oppervlakten en hoeveelheden te berekenen, dit gebeurt volledig automatisch.

Gratis proeflicentie aanvragen?

Gebruikers van de DGBC Materialentool hebben de mogelijkheid om One Click LCA voor een periode uit te proberen. Hiervoor kan men een proeflicentie aanvragen. Op dinsdag 27 maart kunt u tevens een gratis webinar volgen over One Click LCA.

Aan de slag

Op het Nationaal BREEAM congres op 20 maart in Rotterdam worden twee workshops gegeven waarmee gebruikers nader kennismaken met deze vernieuwende wijze om MPG-berekeningen te maken.

  

Meer informatie op www.dgbc.nl/materialentool