Nieuws

Van Gogh Museum BREEAM-NL Excellent gecertificeerd

De gebouwen van het Van Gogh Museum, het beheer en het gebruik zijn opnieuw BREEAM-NL gecertificeerd, ditmaal met een score ‘Very good’ en zelfs ‘Excellent’ voor gebruik. Zakelijk directeur Rob Groot ontving het nieuwe certificaat uit handen van W4Y adviseurs en Dutch Green Building Council.

Bron: Van Gogh Museum

Sinds 2014 is het museum gecertificeerd volgens de BREEAM-NL In-Use-norm. Dit certificaat wordt verstrekt na een onafhankelijke toetsing over duurzaamheid van de organisatie en haar huisvesting. Het Van Gogh Museum heeft concrete duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld in het Ambitiedocument, met aandacht voor CO2-emissies, energie, materiaalgebruik, circulariteit, afvalbeheer, klimaatadaptatie, gezondheid, sociale betrokkenheid en samenwerking.

Extra punten met beheersysteem

Verduurzaming gaat verder dan alleen maatregelen gericht op het gebouw. BREEAM-NL hanteert daarom factoren gericht op monitoring van het beheer en het gebruik. Deze worden op hun beurt weer beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën, waaronder management, energie, water, afval, ecologie, bereikbaarheid en vervuiling. Het Van Gogh Museum heeft extra punten gescoord met een uitgebreid beheersysteem voor het monitoren van onder andere energiegebruik, water, CO2, instellingen van installaties en monitoring van klimaatschommelingen.

Minder lichtvervuiling en energiegebruik

Naast energie- en waterbesparende maatregelen is gekozen voor minder lichtvervuiling door niet de hemel, maar de gevels aan te lichten. Aangezien deze verlichting ook een publieke functie heeft, was het geen optie om de verlichting helemaal achterwege te laten. Binnen wordt de verlichting ’s nachts gedimd. Ook de verlichting van de schilderijen is aangepast. Er is gekozen voor een ledmanagementsysteem waarbij elk armatuur individueel kan worden ingesteld en aangepast aan het kunstwerk dat het op dat moment verlicht. Het energiegebruik is daardoor aanzienlijk lager.

Rob Groot, zakelijk directeur Van Gogh Museum: "Wij zijn trots en zien de BREEAM-NL certificering als een bevestiging van onze duurzaamheidambities. Hier zijn wij als Van Gogh Museum al jaren mee bezig en deze hoge score is voor ons een bekrachtiging dat we op het juiste pad zitten."

Inheemse planten

Ook aan vergroening en biodiversiteit wordt gedacht. Het reeds aanwezige groen buiten het museum is aangeplant met inheemse planten. Tijdens het onderhoud en schoonmaken van de gevels wordt rekening gehouden met de groenvoorziening en worden geen chemische middelen meer gebruikt.

Tentoonstellingsmeubilair hergebruiken

Daarnaast heeft het Van Gogh Museum zich aangesloten bij het bijzondere initiatief MuseumGoed, dat als doel heeft om tentoonstellingsmeubilair te hergebruiken en te laten circuleren onder musea. Dit levert bij het inrichten en vernieuwen van tentoonstellingen een besparing op in nieuw aan te schaffen materialen en vermindert het afval.

Inclusiviteit

Tot slot onderscheidt het Van Gogh Museum zich op het gebied van inclusiviteit en toegankelijkheid. Het museum is actief bezig om het gebouw en de collectie toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Ook mogen begeleiders gratis naar binnen. Speciale activiteiten worden georganiseerd voor jongeren met mentale problemen, ouderen, anderstaligen en laaggeletterden. Kortom: het inclusiviteitsbeleid is erop gericht om iedereen in het Van Gogh Museum welkom te heten en zich welkom te laten voelen.

Gerelateerd nieuws

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

10 juli 2024
De BREEAM-NL richtlijnen krijgen dit jaar voor het eerst kleinere, modulaire updates. Voorheen ontwikkelden we eens in de zoveel jaar een...

Wat Texel en de Titanic met BREEAM-NL te maken hebben lees je in het nieuwe jaaroverzicht

22 mei 2024
Veroverde BREEAM-NL tot 2022 een gebied ter grootte van Vlieland, nu zijn alle BREEAM-NL gebouwen bij elkaar bijna net zo groot als Texel....
BREEAM letters op Nationaal BREEAM Congres in Beatrix Theater

Is het nou BREAM, BREAAM of BREEAM?

13 mei 2024
Als je wilt aantonen hoe duurzaam een gebouw is, kun je daar in Nederland verschillende instrumenten en keurmerken voor gebruiken. Daarbij...