Nieuws

Fiscale regelingen en subsidies voor duurzame gebouwen in 2024

Met het oog op de energie- en klimaatdoelen voor 2030 en 2050 investeert de Nederlandse overheid fors in subsidies en fiscale instrumenten voor duurzame gebouwen en organisaties. Omdat de wereld van subsidies altijd in beweging is, publiceert DGBC elk jaar een whitepaper met een toelichting op de belangrijkste fiscale regelingen en subsidies. In de nieuwe whitepaper komen de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en de Energie-Investeringsaftrek (EIA) aan bod. Maar ook de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) die met ingang van 3 juni 2024 wordt opengesteld. 

Paris Proof en BREEAM-NL

Een gebouw energiezuinig en duurzaam maken is voor veel gebouweigenaren alleen mogelijk met een subsidie. Om de energieprestaties van een gebouw te verbeteren en het pand Paris Proof te maken, is het verstandig om de financiële steun te benutten. Een BREEAM-NL certificaat kan ook aanzienlijk fiscaal voordeel over de investering opleveren voor gebouweigenaren. In de whitepaper geven DGBC en experts van Hezelburcht Subsidieadvies en Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen een toelichting op de regelingen en werken zij mogelijke scenario's uit. 

Bekijk de whitepaper Subsidiekansen en fiscale regelingen 2024

Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

De MIA is een fiscale stimuleringsregeling voor investeringen in milieuvriendelijke technieken en gebouwen. Je komt in aanmerking voor MIA als je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat. Jaarlijks brengt RVO een nieuwe lijst uit met maatregelen waarvoor de MIA regeling kan worden gebruikt. Ook voor BREEAM-NL kun je MIA gebruiken. Het fiscaal voordeel is afhankelijk van het niveau waarop het gebouw wordt gecertificeerd. 

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) 

DUMAVA is een subsidieregeling die eigenaren van maatschappelijk vastgoed moet stimuleren om op korte termijn stappen te zetten om hun gebouwen te verduurzamen. Denk hierbij aan de verduurzaming van scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten. Met de nieuwe regeling wordt het financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te zetten.  

Dit jaar kunnen meer aanvragers subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager is verlaagd naar € 1,5 miljoen. 70 procent van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties. 

Energie Investeringsaftrek (EIA) 

Investeer je in energiebesparende maatregelen in jouw gebouw en processen? Dan kan je mogelijk gebruikmaken van de Energie-Investeringsaftrekregeling (EIA). De maatregelen, ook wel bedrijfsmiddelen genoemd, moeten voorkomen op de Energielijst. Het gaat bij gebouwen om veel verschillende technieken, zoals HR-glas, isolatie en warmteterugwinning. De investeringsaftrek bedraagt 40 procent van de subsidiabele investeringskosten. Uitgaande van een tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,8 procent, is het voordeel 10,32 procent van de investeringskosten. 

Bekijk de whitepaper Subsidiekansen en fiscale regelingen 2024

Gerelateerd nieuws

Elke opdrachtgever van een BREEAM-NL certificering krijgt een officieel certificaat, wanneer het keurmerk is behaald. Je kunt ook een houten plaquette bestellen.

BREEAM-NL: laat het zien met een plaquette

19 april 2024
Heb je een BREEAM-NL keurmerk behaald, dan wil je dat natuurlijk laten zien. Dat kan met een houten BREEAM-NL...

BREEAM AWARDS 2024

9 april 2024
Na een korte afwezigheid zijn de Internationale BREEAM Awards terug van weggeweest. Op 10 juli 2024 vindt de uitreiking voor toonaangevende...

Nationaal BREEAM Congres 2024 ging Back to the Future

8 april 2024
Van een futuristische supervastgoedvrouw tot ‘super ouderwetse’ en lokale oplossingen, het kwam allemaal voorbij tijdens het Nationaal...