Nieuwe versie bepalingsmethode MPG

01 juli 2019

Voor het bepalen van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) dient vanaf 1 juli 2019 conform het bouwbesluit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken versie 3.0 aangehouden te worden.

Vandaag (1 juli 2019) zijn er nog geen rekeninstrumenten beschikbaar, waarmee een MPG-berekening volgens deze nieuwe versie kan worden bepaald. Gevalideerde software wordt vanaf half augustus verwacht. In BREEAM-NL wordt gevraagd om gebruik te maken van de meest recente versie van deze Bepalingsmethode. Omdat het maken van een berekening volgens deze nieuwe versie pas vanaf augustus mogelijk is, heeft DGBC besloten om het gebruik van de Bepalingsmethode pas vanaf 1 september voor geregistreerde projecten  te vereisen.

Op de website van de milieudatabase wordt aangegeven vanaf welk moment de software van verschillende partijen is gevalideerd en gebruikt kan worden voor berekeningen op basis van Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken versie 3.0 .