Edwin van Noort geeft presentatie over verduurzamen zakelijk vastgoed

14 mei 2018

Op 7 juni geeft Edwin Van Noort van DGBC een presentatie tijdens de masterclass Verduurzamen van vastgoed van Nuon Zakelijke Markt. Tijdens de presentatie worden de belangrijkste certificeringen besproken en wordt er gekeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verder verduurzamen van vastgoed.

Terugdringen CO2-uitstoot

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Een derde daarvan komt voor rekening van de utiliteitsbouw. De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. 

Kansen met BREEAM-NL

DGBC en Nuon laten tijdens de masterclass zien hoe concrete stappen kunnen worden gezet op het gebied van verduurzaming van zakelijk vastgoed en hoe deze uitstoot kan worden teruggedrongen. Van Noort gaat in zijn presentatie onder andere in op de overeenkomsten en verschillen tussen BREEAM, LEED, GPR en het Energielabel, wat er moet gebeuren om Paris Proof te worden en welke rol BREEAM-NL kan spelen bij het nemen van duurzame maatregelen.

Daarnaast worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van een groot onderzoek dat Nuon onlangs heeft uitgevoerd. 

Meer weten? Kijk hier voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.

Edwin van Noort is manager van de afdeling Ontwikkeling en Beheer bij DGBC. Hij is verantwoordelijk voor het onderhouden en ontwikkelen van de Nederlandse BREEAM-NL keurmerken. Daarnaast werkt hij aan projecten en (online) tools voor een circulair, energieneutraal, gezond en klimaatadaptieve gebouwde omgeving.