BREEAM-NL Updates

15 okt 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL In-Use is vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

15 okt 2015

Interpretatiedocumenten BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Voor de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie zijn twee Interpretatiedocumenten vernieuwd, één voor de beoordelingsrichtlijn van 2011 en één voor die van 2014. Hieronder de voornaamste wijzigingen. Neem de complete documenten door om alle wijzigingen te bekijken.

2014:

15 okt 2015

BREEAM-NL trainingen

De komende maanden staan verschillende BREEAM-NL Trainingen en Studiedagen op het programma. Zoals:

15 okt 2015

Nieuwe Gebruikershandleiding en procedures vandaag in werking

De Gebruikershandleiding v3.0 voor BREEAM-NL Assessments en de bijbehorende procedures zijn vernieuwd en gaan vanaf vandaag (15 oktober) in werking. Deze gelden voor alle lopende en nieuwe assessments. Het is niet meer mogelijk met de verouderde versies te werken.

17 sep 2015

Herziening Gebruikershandleiding en procedures BREEAM-NL

De Gebruikershandleiding voor BREEAM-NL Assessments en de bijbehorende procedures zijn vernieuwd. Vanaf vandaag zijn ze gepubliceerd op de website www.breeam.nl. Het gaat om de procedures voor kwaliteitscontroles, beheersen van afwijkingen, verbeteringen, klachten en beroep.
01 jul 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage vernieuwd

Het Interpratatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage is op een aantal punten vernieuwd. Zo zijn er een aantal definities verduidelijkt en hebben er tekstuele aanpassingen plaats gevonden.
01 jul 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling vernieuwd

In het vernieuwde interpretatiedocument Gebiedsontwikkeling zijn verduidelijkingen voor drie credits opgenomen. Een van deze verduidelijkingen is dat bij credit BRO1 in het geval van industriële gebouwen nu op voorhand is aangegeven dat gebruik moet worden gemaakt van de alternatieve EPC berekening voor industriële gebouwen, zoals die ook bij BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie wordt gehanteerd.
01 jul 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use vernieuwd

In de nieuwe versie van het interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use zijn de volgende belangrijke wijzigingen opgenomen: Een verbreding van de reikwijdte van het In-Use keurmerk. Vanaf nu is het mogelijk om ook na een (grootschalige) renovatie met BREEAM-NL In-Use te certificeren. Maar dan moet het gebouw voorafgaand aan de renovatie wel al met BREEAM-NL In-Use zijn gecertificeerd. Hier is ook een aparte procedure voor opgesteld: Procedure schemaselectie BREEAM-NL In-Use na renovatie.

01 jul 2015

BREEAM-NL In-Use start pilotproject voor andere gebouwtypen

DGBC start een pilotproject om BREEAM-NL In-Use ook open te stellen voor de gebouwtypen ‘Hotels’, ‘Onderwijsgebouwen’ en ‘Logistieke gebouwen’. Hierdoor is het voor een beperkt aantal van deze gebouwtypen mogelijk deze te laten certificeren met BREEAM-NL In-Use.

01 jul 2015

Interpretatiedocumenten BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Voor de twee beoordelingsrichtlijnen BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 en voorgaand en BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 zijn de volgende belangrijkste wijzigingen opgenomen in de vernieuwde Interpretatiedocumenten:

01 jul 2015

BREEAM-NL Trainingen

De komende maanden staan verschillende BREEAM-NL Trainingen en Studiedagen op het programma. Zoals:

Bekijk ook de volledige agenda.

01 jul 2015

Hulp bij credits

Vragen over credits? Vaak wordt dan de Helpdesk van DGBC gebeld. Maar op BREEAM.nl kan ook de pagina Hulp bij credits worden geraadpleegd. Op deze pagina wordt bij bepaalde credits extra verduidelijking op bestaande credits gegeven. Het gaat hier niet op een vernieuwing of interpretatie, maar om extra informatie om de credit duidelijker te maken.

01 jul 2015

Harmonisatiebijeenkomst en assessment noodzakelijk voor behoud BREEAM-NL Assessor licentie

Om BREEAM-NL Assessor te blijven is continue bijscholing noodzakelijk. Dit betekent dat het verplicht is om eens per 12 maanden een harmonisatiebijeenkomst te volgen. Ook is het verplicht om ten minste één assessment in de vijf jaar uit te voeren.

01 jul 2015

Studiedagen verplicht om BREEAM-NL Expert te blijven

Het is verplicht om als BREEAM-NL Expert één keer per jaar een BREEAM-NL Studiedag te volgen. Niet alleen kan de Expert hiermee actuele kennis vergaren en inspirerende workshops volgen, door het bijwonen van de Studiedag behoudt de Expert ook zijn of haar certificaat voor het daaropvolgende jaar. Dit betekent dat Experts die dit jaar een Studiedag volgen ook in 2016 gecertificeerd BREEAM-NL Expert zijn. 

20 mrt 2015

Werkwijze voor het indienen van uw assessmentrapportage is veranderd

De afgelopen maanden heeft de DGBC gewerkt aan het automatiseren van een aantal administratieve handelingen door de Quality Assurance (QA) afdeling van de DGBC. Hiermee hopen wij de administratieve handelingen voor zowel BREEAM-NL Assessoren als de DGBC te reduceren. Lees meer over deze werkwijze.

20 mrt 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL Sloop en Demontage is vernieuwd. Zo is een passage opgenomen met een advies over het aantal bezoeken op de bouwplaats door de BREEAM-NL Assessor.

Lees het vernieuwde Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage.

20 mrt 2015

Vernieuwde versie Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL In-Use is vernieuwd.

Lees het vernieuwde Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use.

20 mrt 2015

Nieuwe procedure voor verlengen BREEAM-NL In-Use certificaat

De DGBC heeft een procedure ingevoerd voor het verlengen van een BREEAM-NL In-Use certificaat. Dit betekent dat certificaatbezitters kort voor het verstrijken ervan bericht krijgen om het certificaat te verlengen. Wijkt de prestatie minder dan 5% af ten opzichte van de score op het certificaat, dan kan het kosteloos worden verlengd. Bij een grotere afwijking is tussenkomst van de BREEAM-NL Assessor noodzakelijk. Het certificaat kan tot twee keer toe worden verlengd. Daarna volgt her-certificering.

20 mrt 2015

Interpretatiedocumenten BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Het interpretatiedocumenten voor BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 en BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 zijn vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen:

Versie 2014

  • kleine correcties

Versie 2011

20 mrt 2015

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie - Verzwaarde credit ENE1 blijft gehandhaafd

Per 1 januari 2015 heeft de overheid de EPC-eisen flink aangescherpt. Dit heeft gevolgen voor de credit ENE1 van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Punten voor deze credit worden namelijk vastgesteld op basis van een procentuele verbetering ten opzichte van de geldende EPC-eisen. Door de verzwaring van de wetgeving wordt het voor projecten waarvoor de bouwvergunning dit jaar is afgegeven moeilijker punten te scoren voor ENE1. Dit leidde tot verschillende vragen en opmerkingen uit de markt.

Pagina's