Support

BREEAM-NL Update - November 2023

Update BREEAM-NL Experts en BREEAM-NL Assessoren

Algemeen

Deadline QA-indiening 2023

Het kantoor van DGBC is gesloten van 25 december 2023 tot en met 1 januari 2024. Wij zijn dan onbereikbaar. Bij de QA streven we naar een maximale doorlooptijd van vijftien werkdagen. In verband met grote drukte op de QA-afdeling en de sluiting van het kantoor in de laatste week van december, is het tijdig indienen van je Assessment van groot belang. Assessments die na 1 december 2023 worden ingediend, worden mogelijk pas in januari 2024 in behandeling genomen. Assessments ingediend voor 2 december 2023 ontvangen nog dit jaar een terugkoppeling van de QA.


BREEAM-NL In-Use

Assessmenttool

Binnen de In-Use Toolbox is een nieuw veld toegevoegd aan de assetgegevens. Je kunt nu een eigen gebouwnummer invoeren. Hiermee kan een eigen kenmerk gekoppeld worden. Dit maakt vooral analyses voor portfolio’s of grote hoeveelheden assessments gemakkelijker.

Interpretaties en hulpteksten 

Beoordelingsrichtlijnen In-Use


Algemene hulptekst

In alle richtlijnen is een algemene hulptekst toegevoegd over hoe de BVO’s van parkeergarages toegevoegd moeten worden in de Assessmenttool.


Woningen v6

Er zijn een aantal interpretaties toegevoegd om opmaakfouten in de pdf-versie van de richtlijn te corrigeren. Dit is gedaan voor HEA 18, WAT 14, RSC 06 en POL 07.


RSC 02

De scope van de verschillende afvalvoorzieningen is verduidelijkt in een hulptekst.


Utiliteitsbouw v6

TRA 03

De gebruiksfunctie specifieke criteria voor de industriefunctie is toegelicht in een hulptekst.


WAT 04

Er is een hulptekst toegevoegd om toe te lichten wanneer een wastafelkraan mag worden uitgesloten in deze credit.


Woningen v6 & Utiliteitsbouw v6

HEA12

In beide v6 richtlijnen is een hulptekst toegevoegd om criterium 3 te verduidelijken.


In-Use 2016

HEA 01

Er is een hulptekst toegevoegd ter verduidelijking van de definitie van de gebouwschil bij certificering van gebouwdelen.BREEAM-NL Nieuwbouw

Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Assessmenttool en Online Richtlijn

Sinds woensdag 8 november is het mogelijk om de Assessmenttool te gebruiken met de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023. Dit betekent dat je nu jouw woningproject kunt aanmaken in de Assessmenttool, het dossier kunt opbouwen en kunt registeren voor certificering.


Met het live gaan van de Assessmenttool voor de nieuwe richtlijn is deze ook beschikbaar gekomen als online versie. Hier kun je makkelijk door de richtlijn bladeren en vind je direct eventuele (toekomstige) interpretaties, hulpteksten en downloads.


Vervaldatum BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 - Woningen

Werk je aan een lopend woningproject dat certificering nastreeft en doe je dit nog op basis van de richtlijn uit 2014? Zorg dan dat je vóór 1 februari 2024 je project registreert. Vanaf 1 februari vervalt deze richtlijn voor woningprojecten en kun je alleen nog een project registreren met de nieuwe richtlijn.


Meer weten over de nieuwe richtlijn?

Kijk hier het webinar, speciaal voor BREEAM-NL Experts van 1 november 2023 terug. Op 28 november 2023 is er een webinar speciaal voor opdrachtgevers. Aanmelden kan via deze link.


Adviesgroep Nieuwbouw zoekt naar nieuwe leden

Bij het sturen op doorontwikkeling van het keurmerk is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Binnen deze Adviesgroep zijn momenteel een aantal kennisprofielen nog niet vervult. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen die binnen onderstaand profiel past uit aan te melden om één van de vrije plaatsen in te vullen. Klik hier voor meer informatie over de adviesgroep en de kennisprofielen.

Interpretaties en hulpteksten

Beoordelingsrichtlijnen Nieuwbouw

Nieuwbouw 2020

HEA 01

In een nieuwe interpretatie zijn verkeersroutes in verblijfsruimtes verder toegelicht.


HEA 02

In twee nieuwe interpretaties in combinatie met een nieuwe hulptekst is de maximale binnenconcentratie fijnstof en een alternatieve meetmethode om deze te bepalen verder toegelicht.


ENE 01

In twee nieuwe interpretaties is toegelicht hoe omgegaan moet worden met onderdeel C en J van Checklist A9.


ENE 04

In twee nieuwe interpretaties is de toepassing van de ENE 04 tool verder toegelicht.


BREEAM-NL Sloop en Demontage

Deadline registratie BREEAM-NL Sloop en Demontage project

Op dit moment is het nog mogelijk om sloop en demontage projecten te registreren. Het is nog mogelijk om dit te doen tot en met 31 december 2023. Na deze datum is het niet meer mogelijk om nog te registreren voor dit schema. Geregistreerde projecten hebben 5 jaar de tijd om na registratie het certificaat te behalen.


Academy

Blijf erkend als BREEAM-NL Expert 

Behaal jouw PE-punten voor 21 december 2023


Wil je ook volgend jaar aan de slag als erkend BREEAM-NL Expert? Voltooi drie e-learnings en behaal daarmee jouw verplichte PE-punten voor dit jaar. Iedere e-learning die je met goed resultaat afrondt levert één PE-punt op. Om erkend BREEAM-NL Expert te blijven moet je vóór 21 december 2023 drie e-learnings afronden. Zo haal je de benodigde drie PE-punten voor dit jaar en wordt jouw BREEAM-NL Expert status automatisch verlengd tot 31 december 2024.


Nieuwe e-learnings

Met ons uitgebreide aanbod e-learnings is het makkelijk om aan jouw permanente educatieverplichting te voldoen. Vanaf je eigen werkplek en op het moment dat het jou uitkomt leer je met een e-learning in een uur meer over een thema dat voor jou relevant is. Er zijn dit jaar zeven nieuwe e-learnings toegevoegd:

  • PE039 - Groene investeringen: de relatie tussen de EU Taxonomie en BREEAM-NL  

  • PE040 -  Biobased bouwmaterialen: welke zijn er en hoe pas je die toe?  

  • PE041 – Wat kan het Paris Proof Commitment voor jouw organisatie betekenen?  

  • PE042 – Duurzaamheid in het interieur, waarom is dat belangrijk?  

  • PE043 – Wat is klimaatverandering en welke klimaatadaptieve maatregelen kun je nemen om hiermee om te gaan?  

  • PE044 – De methodiek achter Paris Proof, operationele CO2-emissies en de relatie met BREEAM-NL  

  • PE045 – Aan de slag met POL03 Afstromend regenwater uit de richtlijn Nieuwbouw 2020


Aanmelden

Wil je meteen aan de slag? Meld je aan via het klantportaal om de e-learnings te volgen. Bekijk de instructievideo voor een toelichting op het aanmeldproces of download de pdf-handleiding.

BREEAM-NL trainingen

Wil je een BREEAM-NL training volgen? Of ken je iemand die daar interesse in heeft? Houd onze agenda in de gaten voor het complete trainingsaanbod. Hieronder vind je een overzicht van de eerstvolgende trainingen:

Naamswijziging BREEAM-NL Algemeen training

Afgelopen jaar is er gewerkt aan het herzien van alle BREEAM-NL trainingen. Een van de wijzigingen die hierbij heeft plaatsgevonden is een naamswijziging van de BREEAM-NL Algemeen training naar BREEAM-NL Introductietraining.


Heb je vragen over ons trainingsaanbod? Neem dan contact op met academy@dgbc.nl

Heb je vragen naar aanleiding van deze update? Stel ze via helpdesk@dgbc.nl.