Support

BREEAM-NL Update februari 2020

Harmonisatiebijeenkomst Assessoren

Ook dit jaar zullen de verplichte harmonisatiebijeenkomsten voor Assessoren op locatie worden georganiseerd. We zijn met een aantal Assessoren in gesprek om voor ieder schema interessante projecten te bezoeken. Dit jaar zal er ook een BREEAM-NL project in aanbouw bij zijn en een bezoek aan een gebiedsontwikkeling. De in totaal zeven bijeenkomsten worden verspreid over het jaar ingepland. De eerste bijeenkomst voor het schema Nieuwbouw zal medio mei plaatsvinden. Vanaf maart zullen de eerste data en locaties worden opengesteld voor inschrijving. Per bijeenkomst zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Houd daarom de Agenda in de gaten zodat je jezelf tijdig inschrijft.
 
De facturering voor de licentieovereenkomst zal, in tegenstelling tot andere jaren, aan het einde van het eerste kwartaal worden verstuurd. In deze factuur is het bijwonen van één verplichte harmonisatiebijeenkomst voor elke Assessor verrekend. 

Certificaat altijd op tijd ontvangen

Dutch Green Building Council verstrekt certificaten aan de Assessor op het moment dat de Quality Assurance is afgerond en de certificeringskosten zijn betaald. In sommige gevallen vertragen vaste betalingsrondes het vrijgegeven van het certificaat. Om te voorkomen dat de opdrachtgever op het certificaat moet wachten, is het mogelijk om de factuur van de certificeringskosten op een eerder moment op te vragen. 

Door een e-mail naar helpdesk@dgbc.nl te sturen, kan een factuur worden opgevraagd. Deze e-mail moet minimaal het registratienummer van het project bevatten. Mochten de factuurgegevens zijn veranderd ten opzichte van de registratie, dan dienen deze wijzigingen in dezelfde e-mail te worden aangegeven.

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Update BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

Afgelopen zomer is er veel input ontvangen voor de nieuwe versie van BREEAM-NL Nieuwbouw. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de beoordelingsrichtlijn. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de voorstellen met de BRE af te stemmen. Over de meeste punten is consensus, maar nog niet de hele beoordelingsrichtlijn is goedgekeurd. Hoewel de grootste stappen al zijn genomen is het lastig om te bepalen hoe lang dit traject nog duurt.

DGBC zoekt leden Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Dutch Green Building Council treedt op als schemabeheerder van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Voor het verder ontwikkelen van dit keurmerk voor nieuwe gebouwen en grootschalige renovaties is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Binnen deze Adviesgroep zijn momenteel vijf vacatures. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen uit zich te aan te melden als kandidaat voor het vervullen van één van de vrije plaatsen.

Kijk hier voor meer informatie over de vacatures.

Gepubliceerde interpretaties

Er is een nieuw interpretatiedocument gepubliceerd. Er zijn interpretaties opgenomen voor de credits HEA 4ENE 9 en Instructie 108.

BREEAM-NL In-Use

Nieuw dashboard voor BREEAM-NL In-Use

DGBC heeft in samenwerking met diverse partijen een nieuwe dashboardomgeving ontwikkeld om inzicht te bieden in de resultaten op portfolio- en gebouwniveau. Het dashboard toont naast resultaten op portfolio- en gebouwniveau o.a. benchmarkgegevens en jaaroverzichten van de scores. 
Portfolio-eigenaren en experts van portfolio’s kunnen via de assessmenttool de dashboardomgeving bereiken van het eigen portfolio. Ben je nog geen opdrachtgever of expert, dan kan je hier alvast de demo-omgeving van het dashboard bekijken.
Komend jaar zal het dashboard verder worden ontwikkeld en uitgebreid, met bijvoorbeeld analyses van consumptiedata (zoals energie, water en afval).

Gepubliceerde interpretatie

TRA101 – Beperken parkeren
In een nieuwe interpretatie voor TRA101 is een verduidelijking aangebracht omtrent ‘betaald parkeren’. Klik hier voor de interpretatie.

Hulp bij credits 

Met betrekking tot de volgende credits zijn er aanvullingen op Hulp bij Credits toegevoegd:

  • ENE30: aandachtspunt dat koude uit ondiepe bodemenergie (nog) niet erkend is als vorm van hernieuwbare energie.
  • HEA10: enkele voorbeelden van toegankelijkheidsmaatregelen voor mensen met een auditieve of visuele beperking.

DGBC Academy

BREEAM-NL Expert blijven?

Als Expert dien je jaarlijks aan je permanente educatieverplichting te voldoen om BREEAM-NL Expert te blijven. DGBC organiseert dit jaar, speciaal voor jou, bijeenkomsten waarmee je aan deze verplichting kan voldoen. 

Nationaal BREEAM Congres 2020  - 21 april 2020
Praktijkmiddag Energie - 30 juni 2020
BREEAM-NL Studiebijeenkomst Experts - 17 september 2020
Praktijkmiddag Klimaatadaptatie - 10 november 2020