Support

BREEAM-NL Update - Juli 2023

Update BREEAM-NL Experts en BREEAM-NL Assessoren

BREEAM-NL In-Use

EU Taxonomie Verklaring

Voldoen aan de nieuwe groene Europese regels is een stukeenvoudiger met BREEAM-NL. Met een BREEAM-NL certificering ben je (deels) in lijn met de EU Taxonomie, want de beoordelingsrichtlijnen zijn op veel punten een stap verder dan de Europese duurzaamheidsambities. BREEAM-NL kan helpen om aan te tonen dat een activiteit voldoet aan de EU Taxonomie. Dat voorkomtdubbel werk en scheelt een hoop (extra) administratie. Als een activiteit voldoet aan de EU Taxonomie mag die als groen worden beschouwd. Dit helpt om in aanmerking te komen voor groenfinanciering. Ook staat jouw vastgoed of bouwproject daarmee aantrekkelijker in de markt. Met een EU Taxonomie-verklaring toon je aan dat een project met een BREEAM-NL In-Use v6.0.0 certificering in lijn is met de Europese eisen.

De EU Taxonomie-verklaring maakt inzichtelijk in hoeverre een BREEAM-NL certificering voldoet aan de EU Taxonomie. De verklaring is beschikbaar voor utiliteitsgebouwen en woningen met een BREEAM-NL In-Use V6.0.0certificaat. Na het certificeringsproces genereer je de verklaring in de Assessmenttool. De verklaring is geschikt als bewijslast voor accountants, investeerders en financiers en toont aan dat het BREEAM-NL project in lijn is met de EU Taxonomie.

Lees meer over de EU Taxonomie-verklaring in de vergelijking tussen BREEAM-NL en de EU Taxonomie.

Wil je weten hoe je een EU Taxonomie-verklaring krijgt? Het BREEAM-NL Instructiedocument EU Taxonomie-verklaring helpt je hierbij op weg.

Interpretaties en Hulpteksten 

Beoordelingsrichtlijnen In-Use

Utiliteitsbouw v6

RSL 01

Criterium 4 is uitgebreid met een verduidelijking en een extra interpretatie.

Lees de aangepaste hulptekst, waarin de werkwijze is uitgebreid voortype bronnen e en f.

 

RSL 03

Hoe ga je om met klimaatscenario’s ten opzichte van de risicobeoordeling van natuurrampen? Je vindt het in de nieuwe interpretatie.

 

Woningen v6

RSL 01

Wat is de definitie van een Medium en Hoog scenario in de context van deze credit? Een interpretatie maakt dit duidelijk.

Bekijk de aangepaste hulptekst met een uitbreiding van de werkwijze voor type bronnen e en f.

 

RSL06 (Utiliteitsbouw & Woningen)

Hoe beoordeel je klimaat gerelateerde fysieke risico’s (antwoord G en H) in context van de credit? Je leest het in de interpretatie en ondersteunde hulptekst voor beide richtlijnen.

In een nieuwe hulptekst vind je ook meer informatie over het verband tussen de nodige risicobeoordeling(en) voor het noodplan uit antwoordoptie A tot en met D en de risicobeoordelingen uit credit RSL01, RSL03, RSL09 en RSL10.

 

BREEAM-NL Nieuwbouw

Interpretaties en hulpteksten

Beoordelingsrichtlijnen Nieuwbouw

Nieuwbouw 2020

ENE05

Er is een nieuwe interpretatie voor tabel ENE05.1. Die gaat in op de RV-waarde bij koel- en vrieskasten met een maximale netto inhoud van 1500 liter.

 

WAT01

Wat als er voorzieningen ontbreken bij de uitbreiding van bestaande gebouwen? In de interpretatie lees je er meer over.

 

POL03

Een interpretatie verduidelijkt de tussenkop tussen CN3 en CN4.

 

Nieuwbouw en renovatie 2014

WST03b

Hoe ga je om met projecten die niet over individuele keukens beschikken, maar alleen over gemeenschappelijke faciliteiten? De nieuwe verduidelijking biedt antwoorden, net als de interpretatie.

Academy

Blijf erkend als BREEAM-NL Expert 

Met ons uitgebreide aanbod e-learning modules is het makkelijk om aan jouw permanente educatieverplichting te voldoen. Vanaf je eigen werkplek en op het moment dat het jou uitkomt. Leer meer over thema’s die voor jou relevant zijn en behaal je benodigde punten voor 21 december 2023. Is dat gelukt? Dan wordt jouw BREEAM-NL Expertdiploma automatisch verlengd tot 31 december 2024.


Nieuwe e-learnings

Het aanbod e-learnings blijft groeien. Je leert alles over de EU Taxonomie in onze nieuwste e-learning. Deze week verschijnt er een vernieuwde e-learning ove rbiobased bouwmaterialen. En de komende maanden breiden we het aanbod uit met de volgende onderwerpen:

  • Paris Proof Commitment: Hoe ga ik met mijn organisatie aan de slag met het Paris Proof Commitment?

  • Paris Proof methodiek operationeel: Hoe werkt de methodiek achter de WEii-tool en wat is de relatie tussen BREEAM-NL en Paris Proof?

  • Het belang van duurzaam interieur

  • Basiskennis van klimaatverandering en klimaatadaptatie

Aanmelden

Wil je meteen aan de slag? Meld je aan via het klantportaal om de e-learnings te volgen. Bekijk de instructievideo voor een toelichting op het aanmeldproces of download de pdf-handleiding.

BREEAM-NL trainingen

Wil je een BREEAM-NL training volgen? Of ken je iemand die daar interesse in heeft? Houd onze agenda in de gaten voor het complete trainingsaanbod. Hieronder vind je een overzicht van de eerstvolgende trainingen:

Heb je vragen over ons trainingsaanbod? Neem dan contact op met academy@dgbc.nl

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze update? Stel ze via helpdesk@dgbc.nl.