Support

BREEAM-NL Update - September 2023

Update BREEAM-NL Experts en BREEAM-NL Assessoren

Algemeen

Deadline QA-indiening 2023

Het kantoor van DGBC is gesloten van 25 december 2023 tot en met 1 januari 2023. Wij zijn dan onbereikbaar. Bij de QA streven we naar een maximale doorlooptijd van vijftien werkdagen. In verband met grote drukte op de QA-afdeling en de sluiting van het kantoor in de laatste week van december, is het tijdig indienen van je Assessment van groot belang. Assessments die na 1 december 2023 worden ingediend, worden mogelijk pas in januari 2024 in behandeling genomen. Assessments ingediend voor 2 december 2023 ontvangen nog dit jaar een terugkoppeling van de QA.

Dutch Green Building Week 2023: Elke schakel telt

Van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober organiseert DGBC de Dutch Green Building Week 2023. Dutch Green Building Week (DGBW) is al jaren dé landelijke campagneweek voor duurzaam bouwen en ontwikkelen. Het thema van de week is dit jaar: Elke schakel telt. Elk idee, elke actie, elke oplossing, groot of klein, het draagt allemaal bij aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Ter ere van haar 15-jarig jubileum pakt DGBC dit jaar groots uit met evenementen door het hele land en een jubileumfeest voor en door partners. Het feest vindt plaats op donderdag 12 oktober bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam als spectaculaire afsluiter van de DGBW regiodagen. Lees verder..


BREEAM-NL In-Use

Toepasbaarheid In-Use richtlijnen op winkelfunctie

We zijn aan het onderzoeken hoe de In-Use richtlijnen in de toekomst nog beter toepasbaar zijn op gebouwen met een winkelfunctie. Graag ontvangen we jullie ervaringen.


We ontvangen deze feedback graag door het beantwoorden van drie korte vragen. Daarnaast een oproep om je gegevens achter te laten, zodat we verder met je in gesprek kunnen gaan. Klik hieronder om naar de korte poll te gaan.

Geef je mening!

Tussentijdse certificeringscyclus

Bij de v6.0.0 richtlijnen is het mogelijk om gebruik te maken van de tussentijdse certificeringscyclus. Deze cyclus maakt het mogelijk om wijzigingen aan de asset (bijvoorbeeld toegepaste duurzaamheidsmaatregelen) snel terug te zien op het certificaat.


Kijk voor de regels in Instructie 118. Het gecertificeerde assessment moet eerst gekopieerd worden. Daarnaast moet specifiek worden aangegeven dat het gaat om een tussentijdse certificering bij het kopiëren van het assessment, anders wordt deze als een reguliere hercertificering behandeld. Zie voor een voorbeeld onderstaande schermafbeelding. Na het kopiëren en registreren van het assessment krijgt deze automatisch een toevoeging achter het bestaande registratienummer.

De kosten die in rekening worden gebracht voor een tussentijdse certificering zijn afhankelijk van het percentage dat de score van het assessment wijzigt. Op de tarievenpagina is aangegeven welke kosten van toepassing zijn op basis van de percentuele wijziging.

Interpretaties en hulpteksten 

Beoordelingsrichtlijnen In-Use

Utiliteitsbouw v6

ENE 01

Er is een hulptekst toegevoegd om te verduidelijken hoe er om gegaan moet worden met de puntenberekening bij meerdere gebruiksfuncties.


HEA 03

Daarnaast is de definitie van verblijfsruimte verduidelijkt in een hulptekst.


HEA 13

De definitie van verblijfsruimte is verduidelijkt in een hulptekst.


HEA 17

Er is een interpretatie toegevoegd voor antwoordoptie D en G.


RSC 02

Ten aanzien van de wijze van inzameling van bedrijfsafvalstoffen is een hulptekst toegevoegd.


Woningen v6

HEA 101

In de .pdf versie van de richtlijn zat een opmaakfout in de antwoordopties. Deze is gecorrigeerd door een interpretatie.


WAT 01

De definitie van gebouwniveau is verduidelijkt door een hulptekst.


RSC 02 & Algemene interpretatie

De verplichte antwoordopties van RSC 02 waren niet correct weergegeven in Tabel 6. Hiervoor is een interpretatie voor de algemene delen en een interpretatie in de credit zelf toegevoegd.


Woningen v6 & Utiliteitsbouw v6

RSL 09

De credit is in beide richtlijnen doormiddel van een interpretatie herzien zodat deze aansluit op wet- en regelgeving. Let op: de credit is ook aanpast in de Assessmenttool en online richtlijn, daar vind je de leidende versie.


RSC 01

Er is in beide richtlijnen een hulptekst toegevoegd in verband met het veranderde register voor Commissioners. Dit register valt nu onder beheer van DBCA


BREEAM-NL Nieuwbouw

Vacatures Adviesgroep Nieuwbouw en Renovatie

Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor nieuwe gebouwen en renovaties is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Binnen deze Adviesgroep komen binnenkort een aantal plekken vrij. Met deze oproep vraagt DGBC iedereen die geïnteresseerd is om onderdeel te zijn van deze adviesgroep de website (Vacatures - Dutch Green Building Council (dgbc.nl)) in de gaten te houden.

Beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw Woningen

Om beter aan te kunnen sluiten op de behoefte van de markt heeft DGBC het laatste jaar gewerkt aan een BREEAM-NL schema specifiek voor woningen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de richtlijn en is het goedkeuringsproces in volle gang. We verwachten het nieuwe schema in oktober te lanceren. Vanaf dat moment kunnen projecten met dit schema worden gecertificeerd. Voor partijen die voor hun project gebruik willen maken van het nieuwe schema, is het al mogelijk om de richtlijn te bekijken. Wil je met jouw project een pilot doen, neem dan contact op met helpdesk@dgbc.nl.

Update Guidance Note 18

Guidance Note 18 en de MAT-03 calculator van de credit MAT 03 uit BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0 zijn geüpdatet. Beiden zijn nu in lijn met de meest recente versie van BREEAM-International. Daarnaast is paragraaf 6 herzien, zodat de juiste NL/sfb-codes gekoppeld zijn aan de RICS NRM en BREEAM Location/use categories. Voor beiden moet de meest actuele versie gebruikt te worden ten tijde van registratie van het project. Een project dat eerder geregistreerd is mag ook gebruik maken van de actuele versie.

Interpretaties en hulpteksten

Beoordelingsrichtlijnen Nieuwbouw

Nieuwbouw 2020

Algemene interpretaties

Er is een nieuwe interpretatie voor tabel 6 in de inleidende hoofdstukken. In tabel 6 stonden verschillende verkeerde verwijzingen met betrekking tot de scope en deze zijn aangepast. De correcties zijn aangeduid door verschillende kleuren.


Daarnaast is een algemene interpretatie toegevoegd om de toepasbaarheid van de richtlijn op CAT. 3 laboratoria te verduidelijken.


MAN 02

De investeringskosten zoals benoemd in criterium 7, zijn verduidelijkt in een nieuwe hulptekst.


HEA 02

Er is een nieuwe hulptekst toegevoegd voor het bepalen van de verdunningsfactor en de minimale afstand tot verontreingingsbronnen.


HEA 04

CN13 wordt verduidelijkt door een interpretatie. Er is nader gespecificeerd wanneer ruimtes mogen worden uitgesloten van de beoordeling.


In CN4 wordt verwezen naar hulptekst over ISSO 74, die hulptekst is nu ook toegevoegd.


HEA 05

Er is een nieuwe interpretatie voor Tabel HEA05.1 Grenswaarden interne luchtgeluidisolatie en contactgeluidniveau. Voor een kantoorruimte is het maximale contactgeluidniveau naar een verblijfsruimte aangepast als er verschillende organisaties per verdieping zijn.


ENE04

Er is een nieuwe versie van de ENE04-tool toegevoegd onder hulp, die verduidelijkt hoe de velden ingevuld moeten worden.


TRA03

In een nieuwe hulptekst is verduidelijkt hoe het aantal carpoolplaatsen bepaald moet worden.


WAT 03

In een nieuwe interpretatie is de toepassing van de criteria-eisen in geval van een logiesfunctie nader toegelicht.


POL 01

In een nieuwe interpretatie is de toepassing van de criteria-eisen in geval van een casco + centrale installatie project toegelicht.


Daarnaast is in de hulptekst toegelicht dat wanneer alle koudemiddelen een GWP lager dan 5 hebben, de DELC-tool niet ingevuld hoeft te worden.Nieuwbouw en renovatie 2014

POL 2

In een nieuwe interpretatie is de gelijkwaardigheid in geval van koudemiddel met een laag GWP verder toegelicht.

Academy

Blijf erkend als BREEAM-NL Expert 

Met ons uitgebreide aanbod e-learnings is het makkelijk om aan jouw permanente educatieverplichting te voldoen. Vanaf je eigen werkplek en op het moment dat het jou uitkomt. Leer meer over thema’s die voor jou relevant zijn en behaal je benodigde punten voor 21 december 2023. Is dat gelukt? Dan wordt jouw BREEAM-NL Expertdiploma automatisch verlengd tot 31 december 2024.


Nieuwe e-learnings

Het aanbod e-learnings voor de Permanente Educatie blijft groeien. Er worden de komende tijd weer een aantal nieuwe e-learnings toegevoegd:

  • Paris Proof Commitment: Hoe ga ik met mijn organisatie aan de slag met het Paris Proof Commitment?

  • Het belang van duurzaamheid in interieur

  • Basiskennis van klimaatverandering en klimaatadaptatie

  • Aan de slag met POL03 van de beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw 2020

  • Introductie in Circulariteit


Aanmelden

Wil je meteen aan de slag? Meld je aan via het klantportaal om de e-learnings te volgen. Bekijk de instructievideo voor een toelichting op het aanmeldproces of download de pdf-handleiding.


BREEAM-NL trainingen

Wil je een BREEAM-NL training volgen? Of ken je iemand die daar interesse in heeft? Houd onze agenda in de gaten voor het complete trainingsaanbod. Hieronder vind je een overzicht van de eerstvolgende trainingen:


Heb je vragen over ons trainingsaanbod? Neem dan contact op met academy@dgbc.nl

​​​​​​​

Heb je vragen naar aanleiding van deze update? Stel ze via helpdesk@dgbc.nl.

Je ontvangt deze e-mail omdat je geregistreerd staat als BREEAM-NL Expert of Assessor of jezelf hebt ingeschreven. Je kunt hier je voorkeuren aanpassen of jezelf uitschrijven voor de update.