Support

BREEAM-NL Update - November 2022

Academy

Blijf erkend als BREEAM-NL Expert

Behaal jouw PE-punten nu online vóór 23 december 2022

Als BREEAM-NL Expert dien je jaarlijks te voldoen aan de permanente educatieverplichting. Vanaf je eigen werkplek en op het moment dat het jou uitkomt kun je de benodigde 3 PE-punten voor dit jaar halen. Iedere e-learning duurt ongeveer een uur en staat voor 1 PE-punt. Dit betekent dat je drie e-learnings met goed gevolg moet afronden om aan je jaarlijkse educatieverplichting te voldoen. Natuurlijk mag je ook meer modules volgen. Is dat gelukt voor 23 december 2022, dan wordt jouw BREEAM-NL Expertdiploma automatisch verlengd tot 31 december 2023. 

Investering 
De E-learning Permanente Educatie is vanaf nu voor jou beschikbaar voor 245,00 euro (excl. btw). Organisaties die partner zijn van DGBC ontvangen 25% korting op alle trainingen van de DGBC Academy. Je betaalt dan slechts 183,75 euro (excl. btw). Kijk direct of jouw organisatie partner is

Aan de slag 
Om een van de online modules te kunnen volgen, moet je je aanmelden via het klantportaal. Bekijk de instructievideo voor een toelichting op het aanmeldproces of download de pdf-handleiding

BREEAM-NL trainingen

Mocht je zelf geïnteresseerd zijn in een BREEAM-NL training of ken je iemand die geïnteresseerd is? Houd dan onze agenda in de gaten. Hieronder vind je een overzicht van de eerstvolgende trainingen:

Heb je vragen over ons trainingsaanbod? Neem dan contact op met academy@dgbc.nl

Quality Assurance

Deadline indiening 2022

Het kantoor van DGBC is gesloten van 26 december 2022 tot en met 1 januari 2023. Wij zijn dan onbereikbaar. Bij de QA streven we naar een maximale doorlooptijd van vijftien werkdagen. In verband met grote drukte op de QA-afdeling en de sluiting van het kantoor in de laatste week van december, is het tijdig indienen van je Assessment van groot belang. Assessments die na 1 december 2022 worden ingediend, komen mogelijk pas in januari 2023 in behandeling. Assessments ingediend voor 2 december 2022 ontvangen nog dit jaar een terugkoppeling van de QA.
 

Deadline In-Use 2016 registraties

Unieke registraties volgens beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use 2016 moeten vóór 9 februari 2023 zijn gecertificeerd om niet te verlopen. Na het verlopen van de registratie zal opnieuw moeten worden geregistreerd volgens de vigerende In-Use richtlijn. Assessments die na 19 januari 2023 worden ingediend komen mogelijk pas na de vervaldatum in behandeling, waardoor de registratie verloopt. Assessments ingediend vóór 19 januari 2023 ontvangen nog voor de vervaldatum een terugkoppeling van de QA.

 

BREEAM-NL Algemeen

Update gebruikershandleiding

Uiterlijk donderdag 1 december wil DGBC een update van de gebruikershandleiding publiceren, die geldt per 1 januari 2023. Deze versie is op meerdere punten geactualiseerd, en daarnaast voorzien van extra informatie voor opdrachtgevers van en andere betrokkenen bij BREEAM-NL projecten. Het finale tekstvoorstel ligt nu ter informatie en consultatie bij de Adviesgroep Assessoren, en ter accordering bij het College van Deskundigen.
 

Registratievoorwaarden

Binnenkort wordt ook een nieuwe versie van de registratievoorwaarden gepubliceerd. Op dit moment zijn de voorwaarden voor registratie te vinden in “Instructie 100 - Algemene voorwaarden BREEAM-NL projectregistraties 2015 v1.0” en de Assessmenttool. Vanaf december zal dit “Instructie 100 - Registratieovereenkomst voor Assessments” zijn en vind je de voorwaarden via Instructies en de Assessmenttool.
 

Vacature College van Deskundigen

Binnen het College van Deskundigen is een vacature ontstaan voor een lid met deskundigheid in de installatietechniek of installatieadvieswereld. Met deze oproep nodigt DGBC je uit om je aan te melden als kandidaat als je in het profiel past. 
 

BREEAM-NL Magazine  

Medio november verschijnt het nieuwe BREEAM-NL Magazine. Daarin is onder andere veel aandacht voor BREEAM-NL Gebied en een aankondiging van de nieuwe richtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen. Het magazine verschijnt op de BREEAM-NL website en staat dan ook onder Publicaties.
 

Nationaal BREEAM-NL Congres 2023 

Ook in 2023 organiseren we weer een Nationaal BREEAM-NL Congres. Deze staat gepland op 30 maart. Hou die dag vast vrij. Inschrijven kan vanaf begin volgend jaar.

 

BREEAM-NL Nieuwbouw

Interpretaties en hulpteksten

Beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw 2020

HEA 01
Voor HEA 01 zijn er vier nieuwe interpretaties gepubliceerd met toelichting op een nieuwe norm voor het berekenen van de mate daglichttoetreding, uitleg over de definitie van een taakgebied, de werkvlakhoogte is omschreven en tabel HEA 01.1 is gecorrigeerd.

HEA 02
De nieuwe interpretatie voor HEA 02 is een toelichting op het bepalen van de verdunningsfactor voor gebouwen groter dan 1000 m².

HEA 05
Met een interpretatie voor HEA 05 is de minimale waarde voor groepsruimten en leslokalen gecorrigeerd.

ENE 01
Voor ENE 01 is een interpretatie gepubliceerd waarin staat beschreven hoe hernieuwbare energie opwekking buiten eigen terrein kan worden meegenomen in de energieprestatie bepaling van het gebouw.

ENE 04
Met een interpretatie voor ENE 04 is een verkeerde verwijzing naar CN4 gecorrigeerd.

ENE 08
In een interpretatie voor ENE 08 is de toepassing van de criteria-eisen op specifieke gebruiksfuncties verder toegelicht.

MAT 01
Voor MAT 01 is een interpretatie gepubliceerd waarin een toevoeging op criterium 5 tot en met 7 wordt beschreven.

MAT 03
Voor MAT 03 is een interpretatie toegevoegd die de toepassing van route 2 verder toelicht.

WST 01
Voor WST 01 is een interpretatie gepubliceerd over de toepassing van het ISO 14001 certificaat.

Instructie 119 

Sinds twee weken staat er een nieuwe instructie online op de BREEAM-NL download pagina: Instructie 119. Deze instructie is voor het aanvragen van uitstel voor het behalen van een oplevercertificaat. Het geeft DGBC de mogelijkheid om een goede onderbouwde beoordeling van de aanvraag te kunnen doen en deze formeel vast te leggen. Goedkeuring van uitstel is pas van kracht na officiële goedkeuring van DGBC. De verantwoordelijkheid voor het tijdig indienen van het assessment na uitstel blijft bij het projectteam.

Adviesgroeplid Nieuwbouw en Renovatie

Om kwaliteit, doorontwikkeling en marktadaptatie te garanderen voor BREEAM-NL is de Adviesgroep Nieuwbouw en Renovatie op zoek naar een nieuw lid dat met positieve energie en vernieuwende ideeën wil bijdragen aan het keurmerk. Kortom, een grote uitdaging! Ben je benieuwd naar het kennisprofiel van het nieuwe lid dat de adviesgroep zoekt? Lees dan de vacaturetekst.

BREEAM- NL Nieuwbouw Woningen 

Langzaam komen we dichter bij de afronding van de nieuwe richtlijn. Via deze weg willen we de BREEAM-NL Experts en BREEAM-NL Assessoren die feedback hebben gegeven op de marktconsultatie nogmaals bedanken. De afgelopen maanden zijn er grote stappen gemaakt, maar is ook de conclusie getrokken dat een aantal onderdelen meer aandacht nodig heeft dan voorzien. DGBC hoopt de beoordelingsrichtlijn in de loop van 2023 te kunnen publiceren.

 

BREEAM-NL In-Use

Interpretaties en hulpteksten

Beoordelingsrichtlijnen In-Use

RSL01 (Utiliteitsbouw v6.0.0)
De nieuwe interpretatie verduidelijkt voor welke projecten criterium 4 van toepassing is.

Voor RSL 01 zijn ook twee hulpteksten opgesteld met een toelichting op de toepassing van criteria 7. In de andere hulptekst staat de bruikbaarheid van openbare bronnen voor de klimaatscenarios toegelicht, die worden gevraagd in criteria 4 en 7.

RSL03 (Utiliteitsbouw v6.0.0 & Woningen v6.0.0.)
In de interpretatie voor RSL03 staat toegelicht hoe er om moet worden gegaan met de natuurramp ‘overstromingen’.

 

RSL03 (Utiliteitsbouw v6.0.0 & Woningen v6.0.0.)
In de interpretatie voor RSL03 staat toegelicht hoe er om moet worden gegaan met de natuurramp ‘overstromingen’.

HEA06 (Utiliteitsbouw v6.0.0)
In de interpretatie is toegelicht hoe criteria 2 en 3 van HEA06 moet worden gelezen.