Support

BREEAM-NL Update - Maart 2024

Update BREEAM-NL Experts en BREEAM-NL Assessoren

Algemeen

Kom jij naar het Nationaal BREEAM Congres op 28 maart?

Het zesde Nationaal BREEAM Congres vindt plaats op 28 maart bij het Beatrix Theater in Utrecht. Onder leiding van dagvoorzitter Hanna Verboom praten Tom Wilson (BRE) en Rudy van der Helm (DGBC) je bij over de laatste ontwikkelingen rondom duurzaam bouwen en BREEAM-NL. Ook staan archeoloog Maikel Kuijpers, architect Paul de Ruiter, tv-kok Hugo Kennis en Merel Meerman (Rabobank) op het podium. Zij inspireren je met een verrassende blik op materialen, innovatieve ontwerpen en trends in voeding en gezondheid, maar informeren je ook over duurzaam financieren en (inter)nationale regelgeving. Het Nationaal BREEAM Congres is ideale moment om te netwerken en in één keer jouw PE-punten voor dit jaar te halen. Als BREEAM-NL Expert krijg je toegang tot het Nationaal BREEAM Congres voor dezelfde prijs als drie e-learnings.

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Bekijk het programma en meld je aan


Gebruikersvoorwaarden in de Assessmenttool

Om de (data)veiligheid te vergroten heeft DGBC verschillende functionaliteiten toegevoegd aan de Assessmenttool. Vanaf begin maart 2024 gelden er ook gebruiksvoorwaarden voor de Assessmenttool. De gebruiksvoorwaarden scheppen onder andere duidelijkheid over het aanmaken van accounts, wisselen van werkgever, oneigenlijk gebruik en het langdurig niet gebruiken van een account. Zodra je inlogt of registreert krijg je (eenmalig) het verzoek om deze te lezen en te accepteren. Als de voorwaarden worden geüpdatet, krijg je dit verzoek opnieuw.


Update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Alle geldende BREEAM-NL richtlijnen voor Nieuwbouw, In-Use en Gebied krijgen dit jaar een update. Begin 2024 is DGBC hiermee gestart. De update is gericht op de thema’s Net Zero Carbon en EU Taxonomie. Daarnaast wordt leesbaarheid en praktische uitvoerbaarheid van de credits verbeterd.

Wil je meer weten over de update en de aankomende wijzigingen? Tijdens het Nationaal BREEAM Congres vertelt Rudy van der Helm er meer over.


BREEAM-NL In-Use

Interpretaties en hulpteksten 

Beoordelingsrichtlijnen In-Use

Algemene hulptekst

In alle geldende In-Use richtlijnen is een algemene hulptekst toegevoegd die toelicht wanneer welk schema geselecteerd moet worden bij het aanmaken van een assessment. Zo is er voor Utiliteitsbouw v6 en Woningen v6 een apart schema voor wanneer alle credits in de categorie Vervuiling gefilterd moeten worden. Dit kan namelijk niet in een regulier v6 assessment. Daarnaast is er in een algemene hulptekst voor de richtlijn Duurzame Huisvesting en Bedrijfsvoering toegevoegd, die verduidelijkt wanneer je het combinatie schema kiest.


Woningen v6 & Utiliteitsbouw v6

LUE 02

In de Woningen en Utiliteitsbouw richtlijnen is een hulptekst toegevoegd over de Exemplary performance van LUE02.

Woningen v6

RSC 02

Met de interpretatie voor RSC 02 is een vertaling vanuit de internationale richtlijn verbeterd en kunnen er meerdere antwoordopties worden geselecteerd.

Utiliteitsbouw v6

ENE 19

Met de interpretatie voor ENE 19 is de emissiewaarde van de tweede Exemplary Performance punt gecorrigeerd.BREEAM-NL Nieuwbouw

Circulariteitsrapportage voor nieuwbouwwoningen

Voor woonprojecten met een BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen certificaat kun je vanaf nu een circulariteitsrapportage genereren in de Assessmenttool. Deze rapportage geeft weer hoe het project scoort op credits voor circulariteit. De credits zijn aangemerkt in overeenstemming met Het Nieuwe Normaal. Dit is gebaseerd op de vergelijking tussen BREEAM-NL en Het Nieuwe Normaal die in februari is gepubliceerd.

De rapportage toont de onderwerpen, de gekoppelde BREEAM-NL vraag, de behaalde score van die vraag of credit en de ingevoerde waarde in de Assessmenttool. Nieuw in de Assessmenttool zijn speciale invoervelden bij de credits gelinkt aan de rapportage. Hier kun je bijvoorbeeld de behaalde MPG-score invullen. Dit is vervolgens zichtbaar in de projectgegevens en in de rapportage.


Adviesgroep Nieuwbouw zoekt naar nieuwe leden

De BREEAM-NL Adviesgroepen spelen een cruciale rol bij de doorontwikkeling van de keurmerken. Een Adviesgroep wordt samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe, zodat de diverse invalshoeken uit markt, wetenschap en overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd. Binnen de Adviesgroep Nieuwbouw en Renovatie zijn momenteel een aantal kennisprofielen nog niet vervuld: architect, ontwikkelaar en industriële en logistieke projecten. Iedereen die binnen een van deze profielen past is welkom om zich aan te melden als kandidaat. Bekijk de vacature voor deze vrijwillige functie

Interpretaties en hulpteksten

Beoordelingsrichtlijnen Nieuwbouw

Nieuwbouw 2020

ENE 01

Door een interpretatie voor ENE 01 is de hulptekst, gepubliceerd op 15 december 2023, geformaliseerd. De interpretatie gaat over het gebruik van forfaitaire waarden in het geval van een casco en centrale installatie projecttype.

HEA 02

Met een interpretatie voor HEA 02 is een gelijkwaardig methode om de (T)VOS-concentratie te meten geïntroduceerd.

Ook zijn er aan de hulptekst ‘Tabel met goedgekeurde gezondheidslabels’ nieuwe gezondheidslabels toegevoegd en is de vormgeving verbeterd.


Academy

BREEAM-NL trainingen & evenementen

Wil je een BREEAM-NL training volgen of Nationaal BREEAM Congres bijwonen? Of ken je iemand die daar interesse in heeft? Houd onze agenda in de gaten voor het complete trainingsaanbod. Hieronder vind je een overzicht van de eerstvolgende trainingen en evenementen:


Heb je vragen over ons trainingsaanbod? Neem dan contact op met academy@dgbc.nl