Innovatiecredits

Verduurzamen is ook innoveren. Daarom kunnen innovaties aanvullend meetellen in de BREEAM-NL score voor jouw project. Heb je een innovatie? Dien deze dan in als Innovatiecredit. Kijk voor de innovatieprocedure en het aanmeldformulier bij Instructies 101 en 102 bij de downloads

Onderstaande Innovatiecredits zijn door DGBC al goedgekeurd en kunnen hier worden ingezien of geclaimd voor jouw project. 

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Human Centre Lighting 

Download Credit


Een Human Centre Lighting verlichtingssysteem heeft als doel het menselijk welbevinden in een gebouw te verhogen. Door het kleurenspectrum van het kunstlicht te sturen, wordt de alertheid, aandacht, concentratie tijdens bijvoorbeeld het werken verhoogd. Daarnaast heeft het verlichtingssysteem een aantoonbare, positieve invloed op het slaappatroon van gebouwgebruikers. Andere voordelen zijn een vermindering van stress, meer energie, verbetering van het circadiaans ritme (voor de gebruiker), verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim en verhoogd werkgeverswelzijn (voor de organisatie). 


Toegepast bij 1075-NOP-2014, Tripolis-Park te Amsterdam
Meer informatie: André Dröge, Bosman Bedrijven

Goederentoegang vrieshuizen

Download Credit

Deurverliezen zijn goed voor 20% van het energiegebruik van een vrieshuis . Met strokengordijnen en snelloopdeuren wordt getracht dit te verminderen. Deze oplossingen zijn weinig robuust en vragen veel nazorg. Sluizen met transportbanen kosten ruimte, deze is er meestal niet. Parlevliet en van der Plas Groep heeft in eigen beheer de overslagcarrousel ontwikkeld en toegepast in het nieuwe vrieshuis aan de Kotterkade in IJmuiden. Vanuit de expeditie worden twee pallets in de deur geplaatst. De deur maakt een draai van 180°C, waarna het product in het vrieshuis staat. De deur is constructief zo ontworpen dat er geen vrije luchtstroom ontstaat tussen expeditie en vrieshuis.


Toegepast bij 378-NON-2011 Nieuwbouw vrieshuis Kotterkade te IJmuiden
Meer informatie: B. Vievermans, Adamasgroep

Ionisatie apparatuur

Download Credit

De filtering van de buitenlucht door het ventilatiesysteem levert in principe geen bijdrage aan emissies die in het gebouw plaatsvinden, maar wel een groot aandeel kunnen hebben in de kwaliteit, zoals emissies van materialen in het interieur. Door de toepassing van ionisatie-apparatuur wordt de lucht gezuiverd tot in de verblijfsruimten. Waardoor inpandige emissies en de groeipotentie van bacteriën, virussen en schimmels worden gereduceerd. Op deze manier wordt de kwaliteit van de binnenlucht verhoogd.


Toegepast bij 548-NOP-2011 NoMa House te Amsterdam
Meer informatie: J. Berghout, DWAGelijkspanning

Download Credit

De innovatie omvat het doorvoeren van de toepassing van gelijkspanning in het project. De omschakeling naar gelijkspanning maakt dat energie die opgewekt wordt door de op het gebouw aanwezige zonnepanelen, direct en zonder omvorming, gebruikt kan worden in het gebouw. Hierdoor kan efficiënter worden omgegaan met energie; een besparing van 16% in het energieverbruik is mogelijk. Aanvullend zijn veel van de in ieder nieuw gebouw aanwezige installaties – waaronder LED lampen, TFT/led schermen, apparatuur op accu’s zoals telefoons en laptops, servers, etc. – standaard op gelijkspanning. 


Toegepast bij 589-NON-2014 ABN AMRO Paviljoen te Amsterdam
Meer informatie: I. Vonk, Traject

Vrieshuis als spil in Smartgrid

Download Credit

Een smart grid is een elektriciteitssysteem dat de vraag naar elektriciteit beïnvloedt aan de hand van het momentane aanbod. Het conventionele elektriciteitsnet is vraaggestuurd en hiërarchisch opgebouwd. Aan top staat de elektriciteitsproductie,gestuurd door het momentane verbruik.Duurzame energie uit zon en windvindt plaats onafhankelijk van de vraag. Door de vraag te sturen met een smart grid kan deze beter op het momentane aanbod afgestemd worden. Het smart grid kan daarvoor gebruikmaken van informatie, tweerichtingsverkeer, communicatietechnologieën en computerintelligentie.De essentie van een Smart Grid is het faciliteren van decentrale opwekking van energie, waarbij de balans op het elektriciteitsnet gehandhaafd wordt door pieken op het net in tijd te verschuiven, zodat de capaciteit van het netwerk maximaal benut wordt (peakshift).

Toegepast bij 451-NOP-2014 Vrieshuis Aviko te Steenderen
Meer informatie: Ir. Steven Lobregt, Sparkling Projects

EWF

Download Credit

Het Earth Wind Fire (Hierna EWF) systeem bestaat uit twee onderdelen;

  1. Toevoerzijde van het ventilatiesysteem, Klimaat cascade
  2. Afvoerzijde van het ventilatiesysteem, Zonneschoorsteen.

Ad. 1) De Klimaatcasade bestaat uit een verticale schacht over de gehele hoogte van het gebouw. Frisse buitenlucht wordt op de bovenste verdieping de Klimaatcascade geleid. Boven in bevindt zich een 9-tal sproeikoppen die bronwater van ongeveer 12 gr C in de luchtstroom sproeien. De sproeikoppen zijn, op basis van het onderzoek van Ben Bronsema, ontworpen op de druppelgrootte. Aan de onderzijde van de klimaatvascade is een verticale schacht naar alle verdiepingen aangesloten van waaruit de hotelkamers van frisse lucht worden voorzien. Verder verwarming en koeling vindt plaats in de ruimtes zelf. Het EWF-systeem voorziet alleen in een energiezuinige behandeling van de ventilatielucht


Ad. 2) De retourlucht wordt op de begane grond verzameld en de Zonneschoorsteen ingeleid, wat een glazen schacht is die aan de zonzijde van het gebouw is aangebracht. Zonlicht valt door het glas op een zwarte absorber die de zonne-energie omzet in warmte, en hierdoor ontstaat een thermische trek. Dit levert een besparing op ventilatorenergie en wordt warmte uit de retourlcuht nuttig gebruikt. Hierbij wordt de warmte gebruikt om de tapwaterwarmtepomp te voeden en de warme bron van de WKO te regenereren. Het terugwinnen van warmte uit de luchtstroom geschiedt via een warmtewisselaar die in de luchtstroom is ingebouwd. Ook aan de retourzijde zijn axiaalventilator in de luchtstroom ingebouwd.


Toegepast bij 541-NOP-2014 te Amsterdam
Meer informatie: Ir. Ronald van Luijk MSc, Green Building Energineering


ITS-Keurmerk (enkel te claimen voor de 2014)

Download Credit

Het realiseren van een gebouw waarin alle mensen alle ruimten in het gebouw zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk kunnen bereiken en betreden en alle functies in die voorzieningen zo zelfstand en gelijkwaardig mogelijk kunnen worden gebruikt.


Toegepast bij 538-NBP-2014 te Den Haag
Meer informatie: Stefan de Kok, Bouwcombinatie Cadanz.


Laatste nieuws

BREEAM-NL Assessor Paul Zonneveld neemt afscheid na ruim 200 certificeringen: ‘Samenwerken met gedreven mensen en veel leren over duurzaamheid is het leukst’

21 maart 2023
Van een woonboerderij waar mensen zelf de spijkers uit de muur haalden, tot een kantoorgebouw met een BREEAM-NL score van 99,94 procent,...

Vesteda voorziet bijna 27.500 woningen van duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL

17 maart 2023
Op basis van de nieuwe BREEAM-NL In-Use woningen richtlijn liet Vesteda vrijwel de volledige woningportefeuille van 27.500 woningen in...

BREEAM-NL Jaaroverzicht 2022: stijgende lijn voor certificeringen

14 maart 2023
2022 was een recordjaar voor BREEAM-NL: in totaal waren er 1.197 BREEAM-NL certificeringen en liep het aantal vierkante meters...