Innovatiecredits

Verduurzamen is ook innoveren. Daarom kunnen innovaties aanvullend meetellen in de BREEAM-NL score voor jouw project. Heb je een innovatie? Dien deze dan in als Innovatiecredit. Kijk voor de innovatieprocedure en het aanmeldformulier bij Instructies 101 en 102 bij de downloads

Onderstaande Innovatiecredits zijn door DGBC al goedgekeurd en kunnen hier worden ingezien of geclaimd voor jouw project. 

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Goederentoegang vrieshuizen

Download Credit

Deurverliezen zijn goed voor 20% van het energiegebruik van een vrieshuis . Met strokengordijnen en snelloopdeuren wordt getracht dit te verminderen. Deze oplossingen zijn weinig robuust en vragen veel nazorg. Sluizen met transportbanen kosten ruimte, deze is er meestal niet. Parlevliet en van der Plas Groep heeft in eigen beheer de overslagcarrousel ontwikkeld en toegepast in het nieuwe vrieshuis aan de Kotterkade in IJmuiden. Vanuit de expeditie worden twee pallets in de deur geplaatst. De deur maakt een draai van 180°C, waarna het product in het vrieshuis staat. De deur is constructief zo ontworpen dat er geen vrije luchtstroom ontstaat tussen expeditie en vrieshuis.

Toegepast bij 378-NON-2011 Nieuwbouw vrieshuis Kotterkade te IJmuiden
Meer informatie: B. Vievermans, Adamasgroep

Ionisatie apparatuur

Download Credit

De filtering van de buitenlucht door het ventilatiesysteem levert in principe geen bijdrage aan emissies die in het gebouw plaatsvinden, maar wel een groot aandeel kunnen hebben in de kwaliteit, zoals emissies van materialen in het interieur. Door de toepassing van ionisatie-apparatuur wordt de lucht gezuiverd tot in de verblijfsruimten. Waardoor inpandige emissies en de groeipotentie van bacteriën, virussen en schimmels worden gereduceerd. Op deze manier wordt de kwaliteit van de binnenlucht verhoogd.

Toegepast bij 548-NOP-2011 NoMa House te Amsterdam
Meer informatie: J. Berghout, DWA

Gelijkspanning

Download Credit

De innovatie omvat het doorvoeren van de toepassing van gelijkspanning in het project. De omschakeling naar gelijkspanning maakt dat energie die opgewekt wordt door de op het gebouw aanwezige zonnepanelen, direct en zonder omvorming, gebruikt kan worden in het gebouw. Hierdoor kan efficiënter worden omgegaan met energie; een besparing van 16% in het energieverbruik is mogelijk. Aanvullend zijn veel van de in ieder nieuw gebouw aanwezige installaties – waaronder LED lampen, TFT/led schermen, apparatuur op accu’s zoals telefoons en laptops, servers, etc. – standaard op gelijkspanning. 

Toegepast bij 589-NON-2014 ABN AMRO Paviljoen te Amsterdam
Meer informatie: I. Vonk, Traject


bGrid

Download Credit

Een Grid van sensoren voor het meten en registreren van temperatuur, vocht, lichtsterkte, geluidsdruk, CO2 en aanwezigheid middel PIR. Deze data wordt in het GBS gebruikt voor de optimalisatie en aansturing van de verlichting, ventilatie en klimaatinstallatie. Tevens voegt bGrid lokalisatiefuncties toe. Op basis van locatiegegevens in combinatie met sensor informatie kan middels een mobiele applicatie gezocht worden naar een vrije werkplek die voldoet aan de persoonlijke wensen van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden met het gewenste en geregistreerde binnenklimaat maar ook met omgevingsfactoren zoals geluid en lichtniveau.

Toegepast bij 602-NON-2014 EDGE Olympic te Amsterdam
Meer informatie: R.C.A. van der SmanOVG


Vrieshuis als spil in Smartgrid

Download Credit

Een smart grid is een elektriciteitssysteem dat de vraag naar elektriciteit beïnvloedt aan de hand van het momentane aanbod. Het conventionele elektriciteitsnet is vraaggestuurd en hiërarchisch opgebouwd. Aan top staat de elektriciteitsproductie,gestuurd door het momentane verbruik.Duurzame energie uit zon en windvindt plaats onafhankelijk van de vraag. Door de vraag te sturen met een smart grid kan deze beter op het momentane aanbod afgestemd worden. Het smart grid kan daarvoor gebruikmaken van informatie, tweerichtingsverkeer, communicatietechnologieën en computerintelligentie.De essentie van een Smart Grid is het faciliteren van decentrale opwekking van energie, waarbij de balans op het elektriciteitsnet gehandhaafd wordt door pieken op het net in tijd te verschuiven, zodat de capaciteit van het netwerk maximaal benut wordt (peakshift).

Toegepast bij 451-NOP-2014 Vrieshuis Aviko te Steenderen
Meer informatie: Ir. Steven Lobregt, Sparkling Projects

MyPup

Download Credit

MyPup - My Pick Up Point - is een dienstverlening voor kantoren en appartementencomplexen. Hierbij wordt een Pick Up Point (onbemande kluizenmuur) geplaatst in een complex en worden alle online bestellingen gestuurd naar de hub van MyPup. Vanuit hier komt er nog maar één koerier, met elektrisch vervoer,  alle goederen voor het pand brengen. Dit zorgt voor minder verkeer naar het complex en betekent veel minder congestie rondom het complex. 

Toegepast bij 886-NBN-2014 Matrix I te Amsterdam
Meer informatie: Rogier Crooijmans, Deerns Nederland B.V.

Laatste nieuws

Synchroon behaalt met Wisselspoor Utrecht een BREEAM ‘Excellent’ Gebiedscertificering

11 mei 2021
Synchroon behaalt met Wisselspoor deel-gebied 1, gelegen aan de 2e Daalsedijk in Utrecht, de score’ Excellent’ voor de BREEAM-NL...

Kijk terug: Webinar - Van pilot naar portfolio-aanpak V2.0

3 mei 2021
Voor het certificeren met BREEAM-NL In-Use is een vernieuwde porfolio-aanpak beschikbaar. Met de vernieuwde versie (2.0) kunnen zowel...

BREEAM-NL certificering van gebouwen helpt de Universiteit Utrecht op weg naar een duurzaam vastgoedportfolio

22 april 2021
Elf gebouwen van de Universiteit Utrecht in het Utrecht Science Park zijn binnen negen duurzaamheidscategorieën getoetst op hun duurzame...