Support

BREEAM-NL Update 22-10-2019

Dien het assessment tijdig in vanwege de feestdagen

Het kantoor van DGBC is gesloten van 23 december 2019 tot en met 1 januari 2020. Om die reden is DGBC in deze periode niet bereikbaar.

Bij het indienen van Assessments in december dient rekening gehouden te worden met langere doorlooptijden in de Quality Assurance (QA). De QA kent een maximale doorlooptijd van vijftien werkdagen. In verband met de sluiting van het kantoor in de laatste week van december, worden deze dagen (23 tot en met 1 januari) niet gezien als werkdagen. Assessments die vanaf 2 december 2019 worden ingediend, worden mogelijk pas in januari 2020 behandeld. Assessments ingediend voor 2 december 2019 ingediend, zullen nog dit jaar een terugkoppeling van de QA ontvangen.

Aanbesteding externe trainers

Voor de periode 2020 tot en met 2022 besteden we de rol van externe trainer bij BREEAM-NL trainingen opnieuw aan. Het gaat om de volgende trainingen: 

  • Experttraining BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie;
  • Experttraining BREEAM-NL In-Use;
  • Experttraining BREEAM-NL Gebied;
  • Assessortraining BREEAM-NL

Voor de trainer geldt als minimale vereiste dat hij/zij een geldig Assessor licentie bezit voor het schema waar hij/zij de training voor zal geven. 
Mocht je vragen hebben of ben je benieuwd of deze uitvraag bij jou en jouw organisatie past, aarzel dan niet om contact op te nemen via ons algemene nummer of per e-mail aan e.vannoort@dgbc.nl of academy@dgbc.nl. Inschrijven kan tot 1 november 2019.

Update BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

Afgelopen zomer ging de herziene beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw in consultatie. In september heeft DGBC alle feedback verwerkt. Wij willen graag alle inzenders en participanten bedanken die hebben meegedacht en meegeholpen aan het verbeteren van deze conceptversie. De nieuwe Nederlandse richtlijn is zoveel mogelijk afgestemd op BREEAM International New Construction 2016. Alle onderdelen waarop wordt afgeweken van BREEAM international – vooral waar het de scope betreft – hebben we ter goedkeuring voorgelegd aan de BRE in Groot-Brittannië. Onlangs hebben we samen met de BRE besloten woningbouw niet in de BRL Nieuwbouw op te nemen. Er wordt voor woningbouw een nieuw schema uitgebracht. Voor de herziening van de beoordelingsrichtlijn Renovatie komt begin volgend jaar een apart schema uit. De specifieke benadering voor monumenten en historische gebouwen wordt er onder andere in opgenomen.

DGBC zoekt leden Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Dutch Green Building Council treedt op als schema beheerder van het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor nieuwe gebouwen en grootschalige renovaties is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Binnen deze Adviesgroep zijn momenteel vijf vacatures. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen die binnen een van de opgenomen profielen past uit zich te aan te melden als kandidaat voor het vervullen van één van de vrije plaatsen.

Kijk hier voor meer informatie over de vacatures

Gepubliceerde interpretaties

Er is een nieuw interpretatiedocument op www.breeam.nl gepubliceerd. Er zijn interpretaties opgenomen voor de credits TRA 5 en LE 4.

BREEAM-NL In-Use Top 100 gelanceerd

De lijst is op 9 oktober, net voor de dag van de duurzaamheid, gepubliceerd. Het is de eerste editie van de Top 100, die een jaarlijks vervolg zal krijgen. In de Top 100 zijn projecten gerangschikt op de hoogst behaalde score binnen Asset, Beheer of Gebruik. Alleen gebouwen met een geldig In-Use certificaat zijn opgenomen. Winkelcentrum Heuvel behaalde voor de passages en algemene delen met de beoordelingsrichtlijn van 2014 een score van 95% voor het onderdeel Beheer. De top 3 wordt gecompleteerd door Citymall Almere (Passages en algemene delen) en Scherpenhuizen, de Schakel 15 in Eindhoven. Zie voor het volledige bericht en voor het downloaden van de lijst

Jij vraagt, wij ontwikkelen: de verbetermodule

Sinds deze maand is de zogenoemde ‘Verbetermodule’ beschikbaar gesteld in de Assessmenttool. Deze verbetermodule genereert de huidige BREEAM-NL In-Use score van een assessment. Aan de hand hiervan kunnen diverse scenario’s worden opgesteld, die eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden. De ontwikkeling van deze tool was een directe vraag uit de markt en is bedoeld om na certificering snel inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel. Aansluitend op deze marktvraag is gekozen voor een onbeveiligd Excel-format, waardoor ieder het naar wens kan aanpassen. De verbetermodule is beschikbaar voor alle gekoppelde Experts aan het assessment, via de functie ‘Rapportages genereren’.