BREEAM-NL Updates

28 nov 2016

De BREEAM-NL tarieven voor 2017

De BREEAM-NL tarieven voor 2017 zijn bekend. Deze tarieven staan vermeld op de website van BREEAM-NL, onder kosten en tarieven.

28 nov 2016

Assessments indienen in december

Bij het indienen van Assessments in december dient rekening gehouden te worden met langere doorlooptijden in de Quality Assurance (QA). De QA kent een maximale doorlooptijd van drie weken. Assessments die na drie weken voor het einde van het jaar worden ingediend, worden mogelijk pas in januari 2016 behandeld.

28 nov 2016

Update gebruikershandleiding

Vanaf 1 januari 2017 geldt die nieuw gebruikershandleiding, versienummer 3.1. Deze is hier https://www.breeam.nl/over-breeam/handleiding-procedures-en-instructies te downloaden, met het overzicht van de wijzingen ten opzichte van de 3.0 versie.

28 nov 2016

Nieuwe aanpak Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten 2017

In overleg met het College van Deskundigen BREEAM-NL is voor het komende jaar besloten tot een andere aanpak met betrekking tot Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten. Experts en assessoren worden op dezelfde middag uitgenodigd en zij kunnen deels een gezamenlijk programma volgen.

Voor Experts

Voor BREEAM-NL Experts is het bijwonen van een Studiebijeenkomst verplicht. De opzet blijft onveranderd, namelijk een algemene introductie over actualiteiten rond BREEAM-NL en daarna de keuze uit twee verdiepende workshops.

25 okt 2016

Training BREEAM-NL voor Bouwbedrijven

Opdrachtgevers vragen steeds vaker om een BREEAM-NL certificaat, het meest gebruikte keurmerk voor duurzame gebouwen. Hoe kan een bouwer zich voorbereiden en onderscheiden op de BREEAM-NL eisen die in aanbestedingen gevraagd worden? Waarom worden deze eisen gesteld en hoe zwaar wordt eraan getild? DGBC organiseert in samenwerking een tweetal trainingen BREEAM-NL voor Bouwbedrijven.

25 okt 2016

Studiedag BREEAM-NL Expert op 13 december

Let op: bijna alle Studiedagen voor BREEAM-NL Experts in het najaar zijn volgeboekt. Er is alleen nog ruimte op de Studiedag van 13 december. Teken u nu in als u dat nog niet heeft gedaan.

25 okt 2016

Nieuwe BREEAM-NL In-Use operationeel

Tijdens het DGBC congres IMPACT op 29 september 2016 is de nieuwe Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use gelanceerd. Sinds mei 2015 is met een groot aantal partijen gewerkt aan de nieuwe versie. De belangrijkste wijzigingen:

25 okt 2016

Gereduceerde tarieven hercertificering Nieuwbouw en Renovatieprojecten

DGBC heeft gereduceerde tarieven voor projecten die binnen een jaar opnieuw worden gecertificeerd met als doel een hogere niveau te halen. Meer informatie over de tarieven is te vinden op tarievenpagina van breeam.nl. 

25 okt 2016

Wijzigingen in het document ‘Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits’

Versie 3.0 is gewijzigd op de volgende punten naar versie 4.0:
25 okt 2016

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Op BREEAM-NL/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De belangrijkste punten:

25 okt 2016

DGBC introduceert Badge of Recognition

Door DGBC erkende software, diensten en producten hebben een ‘Badge of Recognition’. Hiermee kan worden aangetoond dat de software, dienst of product is gecontroleerd en formeel akkoord is bevonden door DGBC. Als gebruiker heb je daardoor de zekerheid dat de software, dienst of software aansluit bij de BREEAM-NL systematiek en dat gebruik wordt geaccepteerd door DGBC.

25 okt 2016

Nieuwe leden voor Adviesgroepen en College van Deskundigen

De Adviesgroepen voor de BREEAM-NL Keurmerken en Assessoren en het College van Deskundigen zijn uitgebreid met nieuwe leden. Zij zullen, samen met de andere leden, toezien op de kwaliteit van de keurmerken en de verdere ontwikkeling ervan. Het gaat om de volgende personen:

Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

  • Mantijn van Leeuwen (NIBE)
  • Henk Versteeg (LBP Sight)

Adviesgroep BREEAM-NL In-Use

25 okt 2016

BREEAM Awards 2017 op komst: certificaten tot 11 november worden meegenomen

Op 7 maart 2017 worden de internationale BREEAM Awards weer uitgereikt. Afgelopen editie sleepten maar liefst drie Nederlandse projecten de 'oscars van de duurzame gebouwen' in de wacht: The Edge, het hoofdkantoor van ABN Amro en ECOStyle. Ook voor komend jaar heeft Nederland weer verschillende kanshebbers. Op 11 november aanstaande maakt de BRE de stortlist bekend. Projecten die mee willen dingen naar de awards, zullen dus voor die tijd het BREEAM-NL certificaat binnen moeten hebben. Lees hieronder hoe uw BREEAM-project in aanmerking komt voor de Awards.

07 jul 2016

Inschrijven voor Studiedag of Harmonisatiebijeenkomst

Het bijwonen van de jaarlijkse Studiedag (Experts) of Harmonisatiebijeenkomst (Assessoren) kan na de zomer nog op vier momenten. U kunt uw voorkeur via online aanmelding kenbaar maken. 

  • Studiedag Expert: 14 september 2016 (Utrecht), 5 oktober 2016 (Amsterdam) 8 november 2016 (Utrecht) en 13 december 2016 (Amsterdam)

07 jul 2016

Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Op BREEAM-NL/hulp is het nieuwe interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De belangrijkste punten:

07 jul 2016

Assessoren: nomineer je BREEAM-NL voorbeeldproject

De Engelse BRE heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd: BREEAM.com/projects. Op deze website worden inspirerende projecten getoond met als doel potentiële gebruikers van BREEAM te stimuleren om aan de slag te gaan met de beoordelingsmethode. BRE is op zoek naar mooie case studies en nodigt Assessoren uit deze te delen.

07 jul 2016

Interpretatiedocumenten voortaan te vinden op BREEAM.nl/hulp

De interpretaties voor de verschillende BREEAM-NL keurmerken zijn voortaan te vinden op de pagina BREEAM.NL/hulp. Dit heeft als voordeel dat zowel de aanvullende informatie als de relevante interpretaties op één pagina zijn te vinden.

07 jul 2016

BREEAM.nl/hulp voor toelichting op credits

Op www.BREEAM.nl/hulp zijn voor verschillende credits toelichtingsteksten te vinden. Deze teksten verduidelijken het doel van de credits en de verschillende toepassingsmogelijkheden. De afgelopen periode zijn de voor de volgende credits toelichtingsteksten gemaakt:

  • Ecologie: LE 1

  • Ecologie: LE 3

  • Ecologie: LE 4 

  • Vervuiling: POL 4 (over NOx-emissies) 

07 jul 2016

Adviesgroepleden gezocht

Om de kwaliteit van de verschillende BREEAM-NL keurmerken te bewaken en te werken aan de ontwikkeling ervan, heeft DGBC verschillende Adviesgroepen. In deze Adviesgroep is een brede groep van deskundigen vertegenwoordigd. DGBC is op zoek naar kandidaten voor de versterking van de:

10 mei 2016

Bèta-versie nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use vanaf vandaag tot en met 31 mei aanstaande opengesteld voor marktconsultatie

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use. Vanaf vandaag is bèta-versie opgesteld voor marktconsultatie. Wij nodigen u nadrukkelijk uit de beoordelingsrichtlijn kritisch door te nemen. Wij vragen uw feedback op de volgende punten:

Pagina's