BREEAM-NL Updates

07 jul 2016

Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Op BREEAM-NL/hulp is het nieuwe interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De belangrijkste punten:

07 jul 2016

Assessoren: nomineer je BREEAM-NL voorbeeldproject

De Engelse BRE heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd: BREEAM.com/projects. Op deze website worden inspirerende projecten getoond met als doel potentiële gebruikers van BREEAM te stimuleren om aan de slag te gaan met de beoordelingsmethode. BRE is op zoek naar mooie case studies en nodigt Assessoren uit deze te delen.

07 jul 2016

Interpretatiedocumenten voortaan te vinden op BREEAM.nl/hulp

De interpretaties voor de verschillende BREEAM-NL keurmerken zijn voortaan te vinden op de pagina BREEAM.NL/hulp. Dit heeft als voordeel dat zowel de aanvullende informatie als de relevante interpretaties op één pagina zijn te vinden.

07 jul 2016

BREEAM.nl/hulp voor toelichting op credits

Op www.BREEAM.nl/hulp zijn voor verschillende credits toelichtingsteksten te vinden. Deze teksten verduidelijken het doel van de credits en de verschillende toepassingsmogelijkheden. De afgelopen periode zijn de voor de volgende credits toelichtingsteksten gemaakt:

  • Ecologie: LE 1

  • Ecologie: LE 3

  • Ecologie: LE 4 

  • Vervuiling: POL 4 (over NOx-emissies) 

07 jul 2016

Adviesgroepleden gezocht

Om de kwaliteit van de verschillende BREEAM-NL keurmerken te bewaken en te werken aan de ontwikkeling ervan, heeft DGBC verschillende Adviesgroepen. In deze Adviesgroep is een brede groep van deskundigen vertegenwoordigd. DGBC is op zoek naar kandidaten voor de versterking van de:

10 mei 2016

Bèta-versie nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use vanaf vandaag tot en met 31 mei aanstaande opengesteld voor marktconsultatie

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use. Vanaf vandaag is bèta-versie opgesteld voor marktconsultatie. Wij nodigen u nadrukkelijk uit de beoordelingsrichtlijn kritisch door te nemen. Wij vragen uw feedback op de volgende punten:

12 apr 2016

BREEAM-NL Trainingen voortaan onderdeel van DGBC Academy

Dutch Green Building Council (DGBC) bundelt haar activiteiten rond kennisontwikkeling en kennisoverdracht in een nieuwe DGBC Academy. Naast de bestaande BREEAM-NL trainingen worden ook nieuwe opleidingen en kennisactiviteiten voor een duurzaam gebouwde omgeving hier ondergebracht.

Onder andere de volgende BREEAM-NL trainingen staan binnenkort op het programma.

12 apr 2016

Nieuwe Adviesgroepleden BREEAM-NL In-Use gezocht

Voor het keurmerk BREEAM-NL In-Use worden nieuwe Adviesgroepleden gezocht. Adviesgroepen zorgen voor de doorontwikkeling van operationele keurmerken. De leden van deze groepen brengen hun inzichten samen en adviseren de DGBC over de inhoud en processen van het keurmerk. Iedere Adviesgroep bestaat uit mensen met veel ervaring en deskundigheid op de specifieke kennisgebieden rond de keurmerken. De samenstelling is zo veel mogelijk ‘all parties concerned’ en deelname staat in beginsel open voor alle DGBC-participanten.
12 apr 2016

Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is vernieuwd. Er is het volgende gewijzigd:

  • ENE 6: In geval van dockingstations voor vrachtwagens waarbij door middel van seals een luchtdichte afsluiting wordt verkregen, kan de eis van een sluitingssnelheid van maximaal 5 seconden overbodig zijn. Immers, de deur zal niet opengaan voordat de vrachtwagen is aangesloten en er een luchtdichte situatie is gecreëerd.
12 apr 2016

DGBC op zoek naar Projectmanager

De Dutch Green Building Council is op zoek naar een Projectmanager. Deze projectmanager ondersteunt de Senior Projectmanagers bij het beheer van BREEAM-NL Schema's. Voor het onderhoud van de richtlijnen verzamelt en documenteert de Projectmanager de kennis die de Adviesgroepen hiervoor aandragen.

12 apr 2016

MIA\Vamil deadline halen met voldoende tijd voor QA?

Regelmatig wordt de DGBC benaderd om vanwege een MIA\Vamil deadline de QA versneld door te voeren. Op onze Studiedagen schenken we aandacht aan het gebruik van MIA\Vamil en hoe het proces op een efficiënte wijze te doorlopen. Eén van de tips kunnen we nu alvast geven.

12 apr 2016

Documenten over BREEAM-NL op nieuwe locatie website

Relevante documenten voor het certificeringsproces hebben een nieuwe locatie gekregen op www.breeam.nl. Handleidingen, procedures en instructies stonden verspreid over de site. Vanaf vandaag zijn de documenten te vinden onder 'Over BREEAM' bij 'Handleiding, Procedures en Instructies'. Per document is aangegeven voor welk schema dit van toepassing is. Op deze manier kunnen we de geboden documenten overzichtelijk op onze website weergeven.

12 apr 2016

Registratietermijn BREEAM-NL projecten is vijf jaar

BRE verplicht projecten die gaan voor eenmalige certificering (zoals BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie) binnen vijf jaar na registratie te certificeren, anders verloopt de registratietermijn. Na de ontwerp certificering mag men met dezelfde versie blijven werken voor de oplever/realisatiecertificering. Na het verlopen van de registratietermijn gelden de registratiekosten voor de meest recente versie van de beoordelingsrichtlijn.

12 apr 2016

Downloadmogelijkheden van Assessmenttool uitgebreid

Via de Assessmenttool kan de volledige bewijslast in één keer worden gedownload. Dit was tot voorheen niet mogelijk voor bestanden groter dan 250 mb. Het is nu mogelijk om bewijslast tot 2 gb in één keer te downloaden in een .zip bestand. 

13 jan 2016

Maak kennis met conceptversie gedragscode Bewust Bouwen

BREEAM-NL Assessoren en andere geïnteresseerden zijn op op 4 februari van harte uitgenodigd om te komen ruiken en proeven aan de conceptversie van de nieuwe gedragscode Bewust Bouwen. Op 1 april wil Buwuste Bouwers de gedragscode Bewuste Bouwers lanceren. Door te voldoen aan de gedragscode kunnen punten voor het BREEAM-NL worden behaald.

08 jan 2016

Interpretatiedocumenten BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Voor de beoordelingsrichtlijnen BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie van 2011 en voorgaand en 2014 zijn de Interpretatiedocumenten vernieuwd. Hieronder de voornaamste wijzigingen. Neem de complete documenten door om alle wijzigingen te bekijken.

08 jan 2016

Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL In-Use is vernieuwd. Er is het volgende gewijzigd:

  • WST001: Interpretatie omtrent het daadwerkelijk aanwezig zijn van gescheiden afvalstromen, d.d. 30-06-2015 is komen te vervallen.

Bekijk de vernieuwde versie van het Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use op de downloadpagina van BREEAM-NL In-Use.

08 jan 2016

Trainingsaanbod 2016 online

Het overzicht van de BREEAM-NL Trainingen en Studiedagen voor 2016 staat online. Bekijk het aanbod.

 

26 nov 2015

Aanbesteding: het verzorgen van BREEAM-NL trainingen in 2016

Dutch Green Building Council schrijft een opdracht uit voor het verzorgen en actualiseren van BREEAM-NL Experttrainingen voor de keurmerken In-Use en Nieuwbouw en Renovatie en voor BREEAM-NL Assessortrainingen. Van inschrijvende partijen wordt kennis en ervaring met BREEAM-NL keurmerken en met het geven van trainingen geëist. Tevens dient de aanbiedende partij participant te zijn van DGBC of voornemens te zijn participant te worden.

26 nov 2015

Ook een workshop verzorgen tijdens BREEAM-NL Studiedagen?

Ook in 2016 gaat DGBC weer BREEAM-NL Studiedagen voor Experts verzorgen. Voor deze Studiedagen is DGBC op zoek naar partijen die bereid zijn een workshop te verzorgen voor 1 of meerdere Studiedagen in 2016.

Pagina's