Projecten

Asset
VERY GOOD 62,93%
Beheer
EXCELLENT 72,97%
Gebruik
VERY GOOD 64,59%

VIVAT NV, Kruseman van Eltenweg 1

Organisatieomschrijving
De locatie (en gebruiker) valt onder VIVAT. VIVAT is een handelsnaam van VIVAT N.V. Haar enige aandeelhouder is Athora Netherlands Holding Ltd.

VIVAT N.V. is de holdingmaatschappij van onder andere SRLEV N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V., vermogensbeheerder ACTIAM N.V. en premiepensioeninstelling Zwitserleven PPI N.V.

Zowel de naam van REAAL als VIVAT kunnen terugkomen in de bewijslast, we spreken hier van dezelfde organisatie.  

Het beleid en doelen wat als bewijslast dient voor BREEAM zijn overeenkomstig met elkaar. In overleg tussen opdrachtgever, Expert en Assessor is daarom ook bepaald dat de algemene stukken die gelijk zijn voor de deelnemende locaties van Vivat (portfolioaanpak), niet specifiek per locatie hoeven te worden voorzien van een locatienaam. De generieke voorzieningen (zoals watertappunten) volstaan met een goede omschrijving van de voorziening en dat dit op de locaties van toepassing is. Op locatie kan de assessor tijdens de audit ook daadwerkelijk de controle uitvoeren en desgewenst foto’s maken voor het dossier.

Gebouwomschrijving
Het gebouw is in gebruik door VIVAT met uitzondering van 1 verdieping. Deze verdieping wordt gebruikt door TAQA. Het gebouw huisvest de kantoormedewerkers.

Voor het gebouw is één energielabel afgegeven (label A). Het gebouw bevat onder meer een warmte koude opslag en is gesitueerd direct naast het station van Alkmaar.