Projecten

Project
VERY GOOD 60,23%

BtB DC Kerkrade

Op industrieterrein Willem Sophia te Kerkrade ontwikkelt Built to Build een nieuw duurzaam distributiecentrum van bijna 28.000m2 bvo, waarvan ongeveer 1.000m2  kantoor 24.500m2 warehouse en 2.200m2 mezzanine.

Het betreft een herontwikkeling op een bestaand industrieterrein waarmee een impuls wordt gegeven aan de revitalisering. Door de gemeente Kerkrade zijn daarom extra eisen gesteld, met name op het gebied van duurzaamheid en de groene uitstraling. Zowel de daken van de kantoren als het dak van de mezzanine worden uitgevoerd als sedumdak. Naast dat dit een vertraagde afvoer betekent, is er ook een waterbuffer aangelegd. Enkele monumentale bomen aan de rand van het industrieterrein zijn mede hierom gehandhaafd en de sprinklertank wordt voorzien van begroeiing.

Deze voorzieningen dragen bij aan de BREEAM-ambitie, maar daarnaast zijn ook in de materialisatie bewuste keuzes gemaakt. De aannemer Wijnen Bouw heeft naast de inkoop van duurzame materialen ook gezorgd voor een nette bouwplaats en afvalinzameling. Om het pand extra toekomstbestendig te maken, is er geanticipeerd op een later gedeeld gebruik. Naast de opsplitsing van de kantoren in twee gedeelten, zijn er ook twee toegangen gecreëerd.