Projecten

Project
EXCELLENT 71,22%

Cityhub Nieuwegein

In Nieuwegein wordt aan de Celciusbaan is een bedrijfspand gerenoveerd door URBZ Capital.

Het bestaande pand is in 1988 gebouwd, en na renovatie is er 9372 m2 aan warehouse incl. een gerenoveerd kantoor (444 m2 kantoorfunctie en 73 m2 bijeenkomst)  worden opgeleverd. Het perceel waar dit op wordt gerealiseerd heeft een grootte van 1,9 ha. 
Om de prestaties op het gebied van duurzaamheid van het bedrijfspand te waarborgen, wordt het 
gebouw BREEAM-NL gecertificeerd. De ambitie is om het gebouw te certificeren met score ‘Excellent’ 
volgens BREEAM BRL 2014 v2.0. In het ontwerp voor het gebouw spelen thema’s als duurzaamheid, 
flexibiliteit en kwaliteit een belangrijke rol, getuige ook de ambitie van een BREEAM-NL score 
‘Excellent’. 
Het pand wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Plettenburg-De Wiers in Nieuwegein. Nieuwegein 
ligt in het midden van Nederland, en dankzij de nabijgelegen A2, A12 en A27 heeft het pand een zeer 
goede verbinding naar heel Nederland. Vanaf het perceel zijn niet alleen de bewoningsgebieden van 
Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerendlanden en Houten goed bereikbaar, maar ligt ook Utrecht in het 
bereikgebied. 
Het nieuwe logistieke centrum kan dus zeer goed vanuit het hele land bevoorraad worden, en heeft 
veel inwoners in haar directe omgeving.