Projecten

Project
OUTSTANDING 87,25%

Van der Valk Hotel Den Haag - Wassenaar

Bij het bestaande hotel Van der Valk Den Haag - Wassenaar aan de Zijdeweg 54 is een uitbreiding gerealiseerd met een verbinding naar het bestaande gebouw. De nieuwbouw bestaat uit een parkeerkelder met daarboven 4 bouwlagen met uitsluitend hotelkamers. In totaal zijn er 134 hotelkamers in het nieuw gebouwde deel. De nieuwbouw is onderdeel van een grootschalige herinrichting van het terrein en een verbouwing van het hoofdgebouw en bestaande kamergebouw. Deze BREEAM nieuwbouw certificering betreft uitsluitend de nieuwbouw. Het hoofdgebouw en het bestaande kamergebouw worden middels BREEAM In-Use gecertificeerd waarmee het hele gebouw binnenkort BREEAM gecertificeerd zal zijn.

Voor de nieuwbouw is de ambitie een Outstanding certificaat. Hiertoe zijn o.a. de volgende duurzame maatregelen getroffen:

  • Ecologische maatregelen ter bevordering van de lokale flora en fauna
  • Zonnepanelen op het eigen dak voor een hernieuwbare energie-opwekking
  • Verwarming, koeling en warm water middels warmtepompen waardoor het gebouw gasloos is opgeleverd
  • Gebruik van warmtepompen met een natuurlijk en milieuvriendelijk koudemiddel voor warm water