Projecten

Project
EXCELLENT 71,10%

AFL Barendrecht

In samenwerking met AFL Barendrecht realiseert Hercuton in Ridderkerk een turn-key bedrijfspand voor gekoelde opslag en verpakking van exotisch fruit en AGF producten. Daarnaast bied het pand ruimte voor de geconditioneerde rijping van fruit. Het bedrijfspand komt op een kavel van 22.245 m² op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Naast de opslagruimtes worden verschillende kantoorruimtes gerealiseerd, waarvan een deel kan worden verhuurd. De bouwcombinatie realiseert het bedrijfspand turn-key vanaf ontwerp en engineering tot en met de uitvoering.

Externe kwaliteitsborging
Het gebouw wordt gerealiseerd onder externe kwaliteitsborging, waar Hercuton al sinds 2016 ervaring mee hebben. Hiervoor word Seconed ingeschakeld.

Ontwerp en planning
Naast de kantoorruimte wordt op de begane grond o.a. een geconditioneerde expeditieruimte, 14 box-in-box koelcellen en 2 vriescellen gerealiseerd. Daarmee bied het pand ruimte voor ongeveer 10.000 pallets. Op de tweede verdieping komt een geconditioneerde ompakruimte, 4 rijpkamers en de elektraruimte. Het totale gebouw krijgt een bruto vloeroppervlak van bijna 25000 m². De bouw start in Juli 2023 zodat het pand halverwege 2024 kan worden opgeleverd.

Ambitie: BREEAM 2020 Excellent
De duurzaamheidsambitie van het distributiecentrum is BREEAM Excellent, waarbij het pand zal worden gecertificeerd volgens de vernieuwde richtlijn BREEAM Nieuwbouw 2020 v 1.0. Daarnaast hebben de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam in samenwerking met de provincie Zuid-Holland de ambitie opgesteld van Nieuw Reierwaard een toekomstbestendig bedrijventerrein te maken, waarbij gesteund wordt op de volgende vier pijlers:

 • Energie producerende hub
 • Duurzame mobiliteit
 • Klimaat adaptatie
 • Circulaire economie

Hercuton heeft de ambitie dit project aan te laten sluiten bij deze doelen. Om dat te bereiken wordt ingezet op de volgende maatregelen:

 • De realisatie van een energieneutraal gebouw door middel van PV-panelen en warmtepompen, waarbij ook de benodigde energie voor de energiezuinige koelinstallatie voor bijna de helft door PV panelen op het dak kan worden opgewekt.
 • Afspraken worden gemaakt over het toepassen van energiezuinige gebruiksapparatuur, zoals bijvoorbeeld de transportmiddelen in het pand.
 • Een vervoersplan wordt opgesteld specifiek voor de medewerkers van deze locatie om duurzame mobiliteit te bevorderen. Daarbij wordt de benodigde infrastructuur, zoals laadpalen, gerealiseerd door de aannemer.
 • In het pand is veel aandacht voor een goed binnenklimaat. Zo wordt er gelet op een goede luchtkwaliteit, thermisch comfort, maar ook daglichttoetreding en het voorkomen van lichthinder. Bij het thermisch comfort wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering.
 • De toegepaste materialen komen zo veel mogelijk van een verantwoorde herkomst, zoals FSC of PEFC gecertificeerd hout, CSC gecertifieerd beton en metaal met BES 6001 certificaat.
 • Een materiaalpaspoort wordt opgesteld van het gebouw, zodat bij de verbouwing of demontage van het gebouw hergebruik en verantwoorde verwerking van de materialen vergemakkelijkt wordt.
 • Tijdens de bouw wordt gestreefd naar zo min mogelijk restmaterialen, en gekeken wordt naar hoogwaardige verwerking van de reststromen.

Daarnaast worden maatregelen genomen ter vermindering van de overlast van het gebouw op de omgeving en worden ecologische maatregelen genomen ter bevordering van de biodiversiteit.