Studentenhuisvesting (C) te Leeuwarden

Score
58,1%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
27 juni
2018
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

In het gebouw zijn in totaal 64 appartementen gerealiseerd. Er zijn 48 zelfstandige appartementen aanwezig, 8 stuks driekamer appartementen en 8 stuks vierkamer appartementen. In de technische ruimte op de begane grond is de warmte- en koudeopwekking aangebracht. Per appartement is in een eigen meterkast de afleverset voor verwarming, koeling en warm tapwater aangebracht. De hoeveelheid water, warmte en elektriciteit wordt per appartement bemeterd en kan centraal worden uitgelezen.