PGGM

Asset
Beheer
Gebruik
Score
66,0%
Asset
61,2%
Beheer
61,2%
Gebruik
Schema
In-Use
27 mei
2021
Certificaat geldig tot

PGGM is een pensioenuitvoeringsorganisatie en heeft als primaire taak het beheren van de pensioenen van verschillende pensioenfondsen. PGGM komt voort uit de sector zorg en welzijn, waar ook onze grootste klant PFZW actief is met 2,7 miljoen aangesloten deelnemers. Deze sector is van zeer groot maatschappelijk belang en de mensen die er werkzaam zijn verdienen zoveel mogelijk ondersteuning. Naast het verzorgen van een goed pensioenproduct zet PGGM haar kennis en ervaring in voor het steunen van de zorgverleners.

Voor mensen die zorgen voor anderen is duurzaamheid een kernwaarde. PGGM verwerkt duurzaamheid dan ook in al haar handelen. Wij zijn ons er van bewust dat ons handelen van vandaag impact heeft op de wereld van morgen.

Dat komt onder meer tot uiting in de wijze waarop we het vermogen beheren voor onze klanten. We zijn er van overtuigd dat we het pensioenkapitaal zo kunnen inzetten dat het een goed pensioen oplevert en waar mogelijk ook bijdraagt aan duurzame oplossingen die de wereld vraagt.

In het kritisch beschouwen van de invloed die ons eigen handelen heeft op milieu en maatschappij, past ook hoe we omgaan met de behuizing van PGGM. Het behalen van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-Use is daar onderdeel van.

Gebouw

PGGM heeft sinds 2011 één locatie waar medewerkers samenkomen om hun diensten te verlenen. De uitbreiding van het hoofdkantoor en het terugbrengen van de verschillende vestigingen naar één gebouw heeft de onderlinge samenwerking verbeterd en de efficiency versterkt. Duurzaamheid, openheid en flexibiliteit zijn hierin belangrijke waarden.

Het gebouw ligt op een parkachtig terrein van 8 hectare. Er is een ondergrondse parkeergarage waardoor er meer ruimte is voor groen op het terrein. Het terrein is overdag openbaar gebied en wordt door medewerkers en buurtbewoners veel  gebruikt voor een wandeling.

Het gebouw heeft een kantoorfunctie waarbij gewerkt wordt met flexplekken. Het beschikt over een Call Centre, Dealing Room, Vergadercentrum, Auditorium, Restaurant en Grand Café.