Park Phi, Kantoor Noord

Score
71,1%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
12 december
2012
Gecertificeerd op

De ontwikkeling van Park Phi betreft de nieuwbouw van drie vooruitstrevende  kantoorgebouwen, gelegen in een parkachtige setting aan de Zuiderval te Enschede. Bij zowel de ontwikkeling van de kantoren als de inrichting van het terrein staan duurzaamheid en de gebruiker centraal. Diverse ontwerpmaatregelen en technische oplossingen hebben bijgedragen aan de realisatie van het duurzame gebouw.

Kantoor Midden

Warmtepomptechniek vormt de basis voor het klimaatsysteem waarbij elke verdieping van een eigen exemplaar is voorzien. Door het slim schakelen van de warmtepompen zal warmte-uitwisseling plaatsvinden tussen de kantoren, verdiepingen en de doorgaans warme zuid- en koude noordzijde. De warmtepompen worden gevoed door een collectorveld (warmte- en koudeopslags installatie) dat in de bodem is aangebracht.

Verlichting

De verlichting is uitgerust met bewegingsdetectie om energie te besparen en om te voorkomen dat lampen onnodig blijven branden. De verlichting die toegepast zal worden betreft TL5 verlichting en is voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur. Waar mogelijk is LED toegepast. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht voor het verwarmen van het tapwater waardoor energie bespaard wordt.
 

Energie

De energie die gebruikt wordt, wordt deels zelf opgewekt door de zonnepanelen op het dak. De restvraag die over blijft wordt aantoonbaar ‘groen’ ingekocht. Omdat ook de gasaansluiting ontbreek en van verbranding van fossiele brandstoffen geen sprake is, is de nieuwbouw CO2-neutraal.

Waterbesparing

Naast een duurzaam klimaatsysteem wordt het kantoor voorzien van waterbesparend sanitair. Zo worden toiletten toegepast met 4 liter spoeling waarbij regenwater als spoelwater gebruikt wordt. In de bodem, naast het gebouw is een grijswatertank aangebracht die het hemelwater opvangt zodat dit gebruikt kan worden voor het spoelen van de waterbesparende toiletten. De urinoirs zijn uitgerust met ‘aanwezigheidsdetectie’ en een magneetklep in de waterleiding voorkomt onnodig waterverlies. Water dat op het buitenterrein valt wordt opgevangen en naar een olieafscheider getransporteerd. Vervolgens wordt het water daar ’gezuiverd’ en op een duurzame wijze op eigen terrein geïnfiltreerd.

Het bouwproces

Tijdens het bouwproces zijn stappen ondernomen om de milieu-impact te beperken. Tijdens de bouw wordt voldaan aan actuele praktijkrichtlijnen voor bouwplaats beheer. De controle en rapportage van de afvalstromen worden door afvalverwerker Sita uitgevoerd. Het casco van het gebouw wordt voornamelijk gerealiseerd uit prefab bouwdelen, wat de impact op het milieu van de bouwactiviteiten op de locatie sterk minimaliseert. Zo is het aantal vervoersbewegingen van mens en materieel sterk gereduceerd.