Nieuwbouw Van Soest

Score
74,8%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
07 november
2016
Gecertificeerd op

Burgland Bouw heeft van Van Soest Holding de opdracht ontvangen voor het realiseren van de nieuwbouw en uitbreiding van haar bedrijfshal te Kesteren. Voor de uitbreiding van de bestaande productiecapaciteit met een extra productielijn wordt een nieuwe fabriekshal met een grote nieuwe koelcel gebouwd. Ook is er behoefte aan extra opslagcapaciteit en zal om die reden ook een nieuw vrieshuis gerealiseerd worden. De totale bruto vloeroppervlakte van het project is ca. 5.800 m2. De start van de bouw is gepland op 28 november 2016. 

Opdrachtgever Van Soest Holding heeft de intentie om een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoedobject te realiseren. In dit kader moet het BREEAM certificaat voor de ontwerpfase worden verkregen op basis van ontwerpdocumenten. Dit certificaat vervalt na oplevering van het gebouw. Ook het BREEAM certificaat voor de opleverfase moet worden verkregen. Dit certificaat is definitief zonder einddatum voor het opgeleverde gebouw. Het certificaat wordt verkregen op basis van het gebouwdossier en de opleveringsdocumenten.

De certificaten voor dit project moeten minimaal aan de duurzaamheidsscore BREEAM Outstanding voldoen. Deze duurzaamheidsscore is opgebouwd uit deelscores en moet met minimaal 85% voldoen aan onderstaande categorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging:

  • Management (12%)
  • Gezondheid (15%)
  • Energie (19%)
  • Transport (8%)
  • Water (6%)
  • Materialen (12,5%)
  • Afval (7,5%)
  • Landgebruik & ecologie (10%)
  • Vervuiling (10%)

Voor ons als hoofdaannemer betekent dit dat wij tijdens de voorbereiding, uitvoering en oplevering van dit project bewust omgaan met deze genoemde categorieën. Bij de inkoop van materialen dient bijvoorbeeld gekeken te worden of het product een minimale hoeveelheid gerecyclede grondstoffen bevat. In het gebouwdossier wordt een registratie vastgelegd van allerlei aspecten die spelen op de bouwplaats. Bijvoorbeeld wordt hierin geregistreerd de afvalscheiding en het energieverbruik tijdens de bouwfase. Doordat een ieder bewijs moet aanleveren voor het gebouwdossier wordt door ons personeel en onderaannemers bewust omgegaan met het aspect milieu en gezondheid.