Nieuwbouw Distributiecentrum Geel Kruidvat

Score
75,2%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
16 augustus
2016
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

Voor de dagelijkse bevoorrading van de meer dan 1.150 winkels van Kruidvat, Trekpleister en Prijsmepper in de Benelux is een goede logistiek onmisbaar. Het bestaande distributiecentrum in Heteren behoort tot de modernste ter wereld. Dagelijks zijn in dit distributiecentrum, afhankelijk van de drukte en het seizoen, tussen de 500 en 800 medewerkers actief. Het distributiecentrum in Heteren is 68.000 m2 groot.

Aanvullend op dit bestaande distributiecentrum is een nieuw logistiek centrum ‘Geel’ op een belendend perceel aan de Muskushouwsestraat gerealiseerd. Dit logistiek centrum zal door A.S. Watson Health & Beauty Benelux voornamelijk gebruikt worden voor opslag en distributie van drogisterijgoederen, afhandeling van retourstromen en het persen van restafval uit de winkelfilialen tot handzame pakketten door middel van een balenpers.

Er is de ambitie om de retourstromen milieubewust te kunnen verwerken, reden voor de uitbreiding. De uitbreiding  waarvoor een BREEAM-NL Excellent score werd nagestreefd, is niet enkel een aanwinst voor A.S. Watson zelf, maar ook voor de gemeente Overbetuwe.

Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw

Het was een uitdaging de duurzaamheids- en BREEAM-NL Excellent- ambitie te vertalen naar concrete ontwerpbeslissingen. Voorwaarde was een duidelijke meerwaarde voor mens- en milieu ten opzichte van het programma van eisen.

De parkeerterreinen zijn op graskeien. Van enige afstand geeft dit een groene uitstraling en geen ‘asfalt-look’.

Prefab wordt zoveel als mogelijk toegepast. Hierdoor forse reductie van afval en ook minder luchtvervuiling door fijnstof vanwege ontbrekende of minimale zaag-/boorwerkzaamheden.

In overleg met een ecoloog worden diverse maatregelen uitgevoerd om de planten en dieren, als medegebruiker van het plangebied, te beschermen.

Voor de uiteindelijke BREEAM-NL score is de ambitie exemplary performance punten te behalen die staan voor de innovatie-prestatie.

Verbruik op een rijtje

Verwacht energieverbruik in kWh/m2 BVO: 24 kWh
Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m2 : 25 kWh
BVO Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m2: n.v.t.
BVO Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar: 3,75 m3 / pp / jaar