Projecten

Project
EXCELLENT 81,46%

Nature's World

Het bedrijfspand Nature's Pride gevestigd in Maasdijk gaat uitbreiden. Het huidige pand omvat c.a. 34.000 m2 en wordt uitgebreid met 33.000 m2 In het complex vinden verschillende processen plaats die betrekking hebben op fruit verwerking, opslag en distributie. In het bedrijfspand zijn rijpkamers, koelcellen, geconditioneerde opslagruimten verpakking en bewerkingsruimten, en kantoren ondergebracht met daarbij een parkeerterrein op het dak. De ambitie is om deze uitbreiding (de rijpkamers) minimaal BREEAM Excellent te certificeren waarbij onderzocht wordt of ambitie Outstanding mogelijk is.

Ambitie is om dit project zo veel als mogelijk energieneutraal te krijgen, waarbij wordt ingezet op bronnen van duurzame energie, zoals PV panelen. Daarnaast is er een ambitie om bijvoorbeeld de milieu impact van de bouwplaatst zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan worden gedacht aan milieubewust materiaalgebruik, beperking van energiegebruik etc.