Lagerwey

Score
71,2%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
08 februari
2017
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

Lagerwey heeft de nieuwe productiehal gebouwd om te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar windturbines. De huidige productiecapaciteit wordt in de nieuwe faciliteit verhoogd van 25 naar 50 windturbines per jaar. Deze capaciteit kan nog verder worden uitgebreid omdat er nog ruimte is om de faciliteit uit te bouwen. Daarnaast zit er een stuk kantoor aan vast waar ook 40 werkplekken zijn gerealiseerd.

Grotere windturbines
Naast extra capaciteit was er ook behoefte aan een ruimere en efficiëntere productielocatie. De nieuwe Lagerwey L136 windturbine van 4.5MW paste simpelweg niet meer door de deuren van de oude productiehal en de onderdelen waren te zwaar om gehesen te worden met de daar beschikbare kranen.

Duurzaam gebouw
De nieuwe productielocatie is gebouwd volgens BREEAM. Dit is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Door gebruik te maken van 900 zonnepanelen, een warmteterugwin-unit, een warmtepomp en waterbesparende maatregelen is het gebouw en het productieproces energie neutraal en zal op zonnige dagen meer energie leveren dan consumeren.