Kantoorpand Institutenweg 41 Enschede

Score
56,3%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
29 maart
2013
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

 

Kantoor Eshuis Institutenweg Enschede

Het kantoor van Eshuis Accountants en Belastingadviseurs bewijst dat BREEAM helemaal niet complex en tijdrovend hoeft te zijn. Zelfs niet als je het toepast in een al lopend project zonder BREEAM ambities en met partijen zonder eerdere BREEAM-ervaring.

Snel en uniek

Het kantoor is binnen 1 jaar na het uitwisselen van de eerste ideeën door Plegt-Vos opgeleverd met Breeam-kwalificatie ‘Very Good’ (3 sterren, 56%). Hiermee is het 1 van de snelste en best scorende BREEAM projecten die zijn uitgevoerd in Nederland. Dit ondanks het feit dat BREEAM pas in beeld kwam nadat de aanvraag omgevingsvergunning al was ingediend en de betrokken partijen nog geen eerdere BREEAM-ervaring hadden opgedaan! Een knap staaltje aanpassingsvermogen, creativiteit en vakmanschap.

Eruit halen wat erin zit!

De eerste verkennende gesprekken over de nieuwbouw zijn gevoerd in december 2011. Hierin was nog geen sprake van een  BREEAM ambitie. In april 2012 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. In zowel het bouw- als het installatieconcept was op dat moment nog geen rekening gehouden met BREEAM. In dezelfde maand is er een haalbaarheidsscan uitgevoerd m.b.t. BREEAM. De plannen van dat moment gaven met een score van 14% geen enkel recht op een BREEAM-certificaat. Uit de scan bleek dat een ‘Very Good’ nog tot de mogelijkheden behoorde, maar alleen bij een maximale inzet en samenwerking van alle partijen. Een mooie uitdaging waar iedereen vol voor is gegaan.

Aanpassen en optimaliseren

Omdat het project al van start was gegaan kon een groot aantal credits niet meer gehaald worden. Om die reden is door alle partijen vol ingezet op de credits die nog wel gehaald konden worden. Zo is binnen het reeds vaststaande ontwerp toch nog gekeken naar eventuele optimalisaties. Dit heeft geresulteerd in bijvoorbeeld het toepassen van een luchtwarmtepomp en LED-verlichting in het gehele kantoor. De LED-verlichting was tot op dat moment nog geen onderdeel van een credit, maar is naar aanleiding van dit project wel toegevoegd aan de standaard BREEAM toetsingscriteria die gelden binnen Nederland. Een mooie innovatieve toevoeging aan de BREEAM-certificering!

Maximaal scoren

Verder is er bijna maximaal gescoord op de credits voor de bouw en de gebruiksfase. De inrichting van de bouwplaatsorganisatie was hierin een belangrijk element, evenals de inkoop en de afhandeling van de afvalstromen. Het casco van het gebouw is voornamelijk gerealiseerd uit prefab bouwdelen, wat de impact op het milieu van de bouwactiviteiten op de locatie sterk heeft geminimaliseerd. Voor de gebruiksfase is ook de locatie optimaal benut door bijvoorbeeld het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Daarnaast is het waterverbruik geminimaliseerd o.a. door toepassing van 4L-spoeltoiletten. Verder is er ruimte gecreëerd voor planten en dieren op de locatie, bijvoorbeeld door het plaatsen van vleermuiskasten in de gevel.

Vlekkeloos proces

Cruciaal in het gehele proces was de verantwoordelijkheid die is genomen door alle partijen voor het realiseren van de (nog) maximaal haalbare score. Dit uitte zich onder andere in de zorgvuldigheid en juistheid van de aangeleverde stukken voor de certificering. Het aantal opmerkingen en aanpassingen op de stukken was minimaal. Dit resulteerde in een vrijwel vlekkeloos proces.

Proces en organisatie   

Het project is verlopen volgens het Design&Build principe. Alle adviseurs werden aangestuurd door Plegt-Vos. Tevens zijn alle partijen integraal betrokken bij BREEAM. De betrokken partijen waren:

-          Plegt-Vos (bouw en projectleiding)

-          PR8 architecten (architect)

-          Winkels Techniek (installaties)

-          Nieman-Valk (commissioningmanager)

-          Nieman Raadgevende Ingenieurs (BREEAM-expert)

-          MAT25 (BREEAM-assessor)

-          Van Dalen (afvalverwerker)

-          Regelink Ecologie & Landschap (ecologisch advies)

 

Duurzame kenmerken

Het gebouw meet ruim 1.700 m2 en is verdeeld over 4 verdiepingen met kantoren. Onder andere de volgende innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen worden in het gebouw toegepast:

 • LED - verlichting in gehele kantoor
 • EPC 32% beter dan bouwbesluit
 • Energiezuinige buitenverlichting
 • Sanitaire toestellen met verminderd waterverbruik, lekdetecties
 • Monitoring verbruikskosten door separate bemetering
 • Voor het verbeteren van de EPC is een luchtwarmtepomp toegepast

Kenmerken

 • Brutovloeroppervlakte: 1.770 m² (NEN 2580)
 • Perceelsoppervlakte: 1.788 m² (0,1788 ha)
 • Gebruiksoppervlakte: 1.476 m² Kantoorfunctie (NEN 2580)
 • Verkeersruimten: 101,6 m² (NEN 2580)
 • Opslagruimten: Nader te bepalen door gebruiker
 • Verwacht energiegebruik: 87,5 kWh/m² BVO (totaal gebouwgebonden gebruik op basis van EPU)
 • Verwacht verbruik fossiele brandstoffen: 37,6 kWh/m² BVO
 • Verwacht verbruik duurzame energiebronnen: 0 kWh/m² (n.v.t.)
 • Verwacht waterverbruik: 5,9 m³/persoon/jaar
 • Verwacht % watergebruik via hemelwater: 0 % (n.v.t.)