DC Katsbogten Tilburg

803-NOP-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
23 november
2018
Geregistreerd op

De nieuwbouw van een distributiecentrum met kantoor- en bijeenkomstfunctie.