Audi Huiskes-Kokkeler

603-NOP-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
17 juli
2017
Geregistreerd op

Huiskes-Kokkeler Autogroep is de grootste dealer in Volkswagen-, Audi-, SEAT- en ŠKODA personenauto's van Twente. Vanuit die positie in de regio neemt de organisatie verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Dat Huiskes-Kokkeler mens en milieu voorop heeft staan, blijkt onder meer uit haar Erkend Duurzaam certificering, waarbij wordt ingezet op het verminderen van afval- en energiekosten. Een logisch vervolg is de verdere verduurzaming van haar huisvesting.

Huiskes-Kokkeler Autogroep heeft het initiatief genomen voor een nieuw pand voor het merk Audi. Om de duurzaamheid hiervan te borgen is ingezet op een Breeam- certificaat.

In het voorjaar van 2016 formuleerde een ontwerpteam bestaande uit opdrachtgever Huiskes-Kokkeler, Breeam-expert W4Y en architect Jacobs Architekten gezamenlijk de duurzaamheidsambitie Breeam Excellent (4 sterren).