Agrifac

Score
86,3%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
06 december
2016
Gecertificeerd op

De groei

Om de groei van het bedrijf verder uit te breiden wordt de assemblagehal van circa 9.000 m² vervangen door nieuwbouw ter grootte van ongeveer 14.000 m². Daarnaast wordt het kantoor energetisch verbeterd.

Building Information Modeling

Samen met de co-makers is in het voorstadium besloten, om het project verder in het Building Information Modeling (BIM) voort te zetten. Dit maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. BIM geeft namelijk een beter inzicht van de samenhang tussen diverse disciplines, waardoor ze eerder schakelen bij eventuele raakvlakken in maatvoering, detaillering en  producteigenschappen.

Fases

Het bouwwerk wordt gerealiseerd in drie fases, waarbij de huidige fabriek en het kantoor in gebruik blijven. In iedere fase wordt een deel van de fabriek gesloopt, waarna vervolgens een grotere hal wordt gebouwd. Samen met de nevenaannemers van het sloopwerk, installaties, sprinkler en ons vindt afstemming plaats, zodat de bouwwerkzaamheden zonder onderbrekingen kunnen plaatsvinden en de overlast voor ons als opdrachtgever wordt beperkt.