In-Use

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren.

BREEAM-NL In-Use voor Portfolio’s

Het is nu ook mogelijk om complete portfolio’s te certificeren met BREEAM-NL In-Use. Deze aanpak stelt jou in staat snellere en grotere stappen te zetten richting een duurzame vastgoedportefeuille. Lees meer over de portfolio's.


Voordelen

 • Continu inzicht in duurzaamheidsscore van het gebouw, het beheer en het gebruik
 • Zicht op invloed van groot onderhoud of kleine renovaties
 • Reductie van operationele kosten door verduurzamen gebouw
 • Aantoonbare meer waarde van een duurzaam gebouw
 • Mogelijkheid op investeringsaftrek (MIA/VAMIL)
 • Verbetering van productiviteit en gezondheid 
 • Verminderen risico’s (en lagere risico-opslag bij leningen)
 • Positieve invloed op aantrekken investeerders en gebruikers
 • Goed voor communicatie en imago
 • Onderscheidend vermogen
 • Internationaal en nationaal leidend systeem

Bekijk alle voordelen.


Registreren

Wil jij ook een bestaand gebouw certificeren met BREEAM-NL? Dit begint met het registreren van het project. Wat is de naam van het project, hoe ziet het gebouw eruit en om hoeveel vierkante meters gaat het? Deze informatie kan je invoeren in de Assessmenttool van de Dutch Green Building Council. Kijk voor de registratiekosten op Kosten en tarieven


Voorbereiden

Voor een BREEAM-NL certificering is een gedegen voorbereiding essentieel. Bekijk daarom goed welke beoordelingsrichtlijn van toepassing is op jouw project. Ook is het verstandig een BREEAM-NL Expert aan te stellen die het certificeringsproces begeleidt en een BREEAM-NL team samenstelt. Daarnaast is het belangrijk je goed te verdiepen in de procedure die bij BREEAM-NL In-Use hoort.


Indienen

Na het verzamelen en uploaden van het bewijsmateriaal in de Assessmenttool, kan het assessment worden beoordeeld door een BREEAM-NL Assessor. Deze Assessor bekijkt of de bewijsvoering klopt en dient het assessment vervolgens voor een steekproef in bij de Dutch Green Building Council, de beheerder van het keurmerk. Wanneer bij deze steekproefcontrole (QA) geen bijzonderheden aan het licht komen, kan het certificaat worden uitgereikt. Bekijk het overzicht van Experts en Assessoren.


Certificaat

BREEAM-NL In-Use bestaat uit drie onderdelen.  

 • Asset: dit onderdeel gaat over de duurzame prestaties van het gebouw.
 • Beheer: dit gaat over hoe duurzaam het gebouw wordt beheerd.
 • Gebruik: bij dit onderdeel wordt gekeken naar het duurzame gebruik van het gebouw.

Per onderdeel kan een score worden behaald. Deze score is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën, zoals management, energie, transport en afval. De score bepaling wordt nader toegelicht in de beoordelingsrichtlijn van In-Use. De totaalscore per onderdeel wordt uitgedrukt in sterren. 

Score%
Outstanding≥ 85%
Excellent≥ 70%
Very Good≥ 55%
Good≥ 40%
Pass≥ 25%
Acceptable≥ 10%

Het certificaat is maximaal drie jaar geldig. Jaarlijks wordt de score opnieuw bepaald. Een certificaat kan tot twee keer toe worden verlengd, daarna moet het opnieuw worden aangevraagd.


Kosten

Hier vind je een overzicht van de kosten voor alle BREEAM-certificaten.

Let op! Het gaat hier om de kosten voor certificering, niet om de kosten voor het inschakelen van een BREEAM-NL Expert of Assessor. Ook de kosten voor de verduurzamingsmaatregelen vallen hier logischerwijs buiten.


Downloads

BREEAM-NL In-Use BRL 2016 v1.0
PDF9,1 MBDownload

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessments is te vinden op Handleiding, Procedures en Instructies.

Kijk voor het interpretatiedocument bij “Hulp bij credits”.

Bekijk alle downloads.