Projecten

Project
OUTSTANDING 87,67%

Schiphol Trade Park

Schiphol Trade Park (voorheen A4 Zone West) is een unieke werklocatie ten zuiden van luchthaven Schiphol en een broedplaats voor internationale handel en innovatieve logistiek. Het gebied biedt ruimte voor bedrijvigheid uit de gehele logistieke keten: opslag & distributie, value added logistics en e-commerce. In totaal is 142 ha. van het gebied uitgeefbaar. In 2014 start de uitgifte van de eerste fase (ca. 23 ha).

Het gebied is een uitwerking van Amsterdam Connecting Trade en deelt dezelfde drijfveer: de continue inspanning om tot logistieke innovatie te komen. Duurzaamheid is uitgangspunt van het denken, multimodaliteit is een belangrijke troef.

Activiteiten

Schiphol Trade Park is om meerdere redenen een bijzonder gebied. De locatie wordt een belangrijk knooppunt dat zeer centraal gelegen is en alle vervoersmogelijkheden binnen handbereik heeft. Het gebied krijgt een directe afslag vanaf de A4, het station Hoofddorp, in de toekomst gaat het vrachtvervoer via de hogesnelheidslijn en daarnaast is er uiteraard luchthaven Schiphol. Dat maakt het voor ondernemers mogelijk om steeds het meest passende antwoord op hun logistieke vraag te kiezen, ondersteund door de nieuwste ICT-mogelijkheden.

De lat wordt ook op andere vlakken hoog gelegd. Qua duurzaamheid wordt gestreefd naar een excellent-score (4 sterren) op de internationaal erkende BREEAM-NL voor Gebiedsontwikkeling. Ook wordt ingezet op ‘beyond logistics’: bedrijven die zich hier vestigen zijn actief in nationale en internationale netwerken, voegen door hun business waarde toe en stellen een werkomgeving op prijs waarin contacten met andere bedrijven en eindgebruikers goed te leggen zijn. Schiphol Trade Park maakt die interactie mogelijk.

Het Integraal Ontwikkelingsplan (IOP) geeft aan hoe deze ambitie in de praktijk wordt waargemaakt. Op een groot aantal gebieden is de locatie vooruitstrevend, bijvoorbeeld in nieuwe vormen van beheer, parkmanagement en financiering. Het IOP zelf is ook vooruitstrevend, doordat allerlei disciplines – van stedenbouw tot en met exploitatie – er samen aan hebben gewerkt.

Het resultaat is een stevig maar flexibel raamwerk, waarmee de ontwikkeling van het gebied een lange periode vooruit kan. Het legt de basis voor een hoogwaardig ingericht gebied, dat de Metropoolregio Amsterdam een grote push voorwaarts gaat geven.”