Projecten

Project
OUTSTANDING 87,01%

NoMA House

Het NoMa House is een ontwerp van Dam & Partners Architecten en omvat circa 16.500 m2 BVO kantoorruimte. Op de begane grond komt ruimte voor voorzieningen. Onder NoMA House komt een één laags parkeergarage. Voor NoMA House is inmiddels het BREEAM-NL Excellent ontwerpcertificaat verkregen.

Aangesloten op het warmtenet

NoMA House wordt 100% duurzaam verwarmd vanuit het warmtenet in Amsterdam. De daken worden maximaal benut door PV-cellen voor de opwekking van duurzame elektriciteit. LED verlichting, aanwezigheidsdetectie en daglichtsturing zorgen voor verdere reductie van het energieverbruik. Waterverbruik wordt zo veel mogelijk voorkomen door o.a. het toepassen van doorstroombegrenzers op alle tappunten.

Natuurlijk licht en verse lucht

NoMA House maakt zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk licht en verse lucht in het gebouw. Dit maakt het een gezond gebouw met een hoogwaardig comfort (klimaatklasse A). Emissie van schadelijke stoffen wordt actief voorkomen door de juiste keuzes van materialen in en aan het gebouw. Door de hoge mate van flexibiliteit kunnen nieuwe indelingsconcepten in de toekomst gemakkelijk worden gerealiseerd.

Duurzame bouwmaterialen

Bouwmaterialen hebben een duurzame herkomst. Zo is al het toegepaste hout voorzien van een FSC-keurmerk. In het kader van BREEAM worden alle materialen getoetst aan de milieu-impact en de schaduwkosten. Tijdens de bouw worden afvalstromen gescheiden en wordt zoveel mogelijk materiaal gerecycled. Ook ná ingebruikname wordt afval gescheiden ingezameld en afgevoerd.

Monitoring prestaties

Na ingebruikname worden de prestaties van gebouwgebonden installaties en de kwaliteit van het binnenklimaat continu gemonitord en geoptimaliseerd. DWA is betrokken als adviseur duurzaamheid en installaties.

Optimaal bereikbaar

NoMA House ligt direct naast Station Amsterdam Zuid en is dus met openbaar vervoer optimaal bereikbaar. Daarnaast worden op locatie ruime voorzieningen voor fietsers getroffen en zijn inpandig oplaadpunten voor elektrisch vervoer aanwezig.

Casestudy

Bekijk hier de casestudy