Projecten

Project
EXCELLENT 75,66%

Matrix I

Matrix I wordt een nieuw laboratoriumgebouw dat ruimte biedt aan kennisintensieve bedrijven die op zoek zijn een combinatie van laboratoriumruimtes en kantoren. Matrix I heeft een BVO van ca. 12.000 m², een VVO van ca. 10.000 m² en gaat o.a. laboratoria op ML II-niveau en kantoren huisvesten. Het gebouw kent een multi-tenant opzet zodat aanpassingen ten behoeve van toekomstige huurders eenvoudig te realiseren zijn. Het doel is dat het gebouw en de installaties in de toekomst een dusdanige flexibiliteit hebben, zodat aanpassingen aan ruimten, ruimtefuncties en bijbehorende installaties kunnen plaatsvinden zonder grote bouwkundige of installatietechnische wijzigingen. Huurders kunnen over de levenscyclus van het gebouw wisselen, dus flexibiliteit en aanpasbaarheid spelen in het ontwerp van installaties en inrichting een rol. Er komen gedeelde voorzieningen om ontmoetingen te faciliteren en het gebouw kent een hoge mate van duurzaamheid en flexibiliteit. Uitgangspunt is het creëren van een gezonde en inspirerende werkomgeving voor de gebruikers. Het uitgangspunt voor duurzaamheid is minimaal BREEAM excellent.