Wat doet u met de MPG?

06 september 2018

Nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 m2 hebben sinds 1 januari 2018 te maken met minimumeisen voor de milieuprestatie voor het materiaalgebruik.Deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is dus bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Op 8 oktober organiseert DGBC een praktische training over alle aspecten van de MPG. Hierin wordt onder andere ingezoomd op de raakvlakken van de MPG met BREEAM-NL en de EPC. Meer informatie staat op onze website