Support

BREEAM-NL Update - Juni 2024

Update BREEAM-NL Experts en BREEAM-NL Assessoren

Algemeen

BREEAM-NL op Paris Proof Plein tijdens PROVADA 

Van 11 tot en met 13 juni is BREEAM-NL te vinden op het Paris Proof Plein op de PROVADA. Drie dagen lang staat de helpdesk klaar op het plein om al jouw algemene vragen over BREEAM-NL, Paris Proof, EU Taxonomie en klimaatadaptatie te beantwoorden. Op donderdag kun je jouw BREEAM-NL kennis testen tijdens de BREEAM-NL Quiz of kun je de kennissessie over de EU Taxonomie in het Forum bijwonen.  

Kijk hier voor het programma op de PROVADA. 

Shortlist BREEAM Awards bekend 

Op 10 juli vindt de uitreiking van de internationale BREEAM Awards plaats in het Peninsula Hotel in Londen. De shortlist in inmiddels bekend en Nederland kan rekenen op een mooie afvaardiging in de verschillende categorieën.  

Kijk hier voor de shortlist van de awardshow op 10 juli 

Stap voor stap verduurzamen met kleinere updates van BREEAM-NL 

Waar energie en gezondheid de belangrijkste onderwerpen waren in de beginjaren van BREEAM-NL, spelen circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit nu een steeds grotere rol. De duurzame mogelijkheden en aandachtspunten verschuiven continu. We nemen je de komende jaren stap voor stap mee in het veranderende landschap van duurzaamheid. Daarom starten we met kleinere, maar frequentere updates van alle BREEAM-NL schema’s.  

Lees verder over de modulaire updates 

Mijn BREEAM-NL project krijgt een nieuwe eigenaar, wat nu?

Wanneer een gebouw (Asset of Project) wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar gelden er specifieke voorwaarden en (on)mogelijkheden voor het overdragen van de (gebouw)gegevens en andere data achter een BREEAM-NL certificering die is of wordt uitgevoerd in opdracht van de oude opdrachtgever.

In de nieuwe gepubliceerde Instructie 122 wordt voor een aantal situaties beschreven welke mogelijkheden er zijn voor overdracht van het projectdossier en/of BREEAM-NL certificaat binnen de Assessmenttool, en hoe deze kunnen worden uitgevoerd. De instructie is een beschrijving voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en BREEAM-NL In-Use. Dit is van toepassing op het gebouw of project(dossier), ook wel Asset of Project, afhankelijk van de soort certificering. Deze notitie kan dan ook voor Gebied worden gebruikt als een globale handleiding.

Foto’s in de Assessmenttool en BREEAM-NL Projecten

Plaats je foto’s voor communicatiedoeleinden in de Assessmenttool, gebruik dan alleen foto’s die rechtenvrij zijn. Deze foto’s worden gepubliceerd op de BREEAM-NL projectenpagina. Als je een foto uploadt waarvoor je geen geldige licentieovereenkomst met de fotograaf hebt, schend je het auteursrecht. Lees hier meer over het auteursrecht op foto’s.

Controleer voor het uploaden altijd bij de fotograaf of foto’s zijn afgekocht voor eenmalig of meermalig gebruik. Wanneer geüploade afbeeldingen niet rechtenvrij zijn en wij krijgen hier een claim voor, zijn wij genoodzaakt dit bedrag door te belasten aan de opdrachtgever. Dergelijke claims kunnen ook nog jaren na uploaden binnenkomen. Daarom verzoeken we je alle geüploade foto’s waarvan je niet zeker bent over de gemaakte afspraken met de fotograaf, te controleren.


BREEAM-NL In-Use

Interpretaties en hulpteksten 

Beoordelingsrichtlijnen In-Use

Utiliteitsbouw v6 & Woningen v6

LE 01

Er is een hulptekst toegevoegd in beide richtlijnen die verduidelijkt hoe het percentage van de voetafdruk van de asset, uitgevoerd als groenvoorziening, moet worden berekend bij een (groen)dak met gedeeld eigenaarschap.

BREEAM-NL Nieuwbouw

MPG werkinstructie

Samen met Alba concepts, Adamasgroep, Deerns, DGMR, MAT25, Nieman, RVO, Stichting W/E adviseurs, Traject en Zuivergroen hebben wij gekeken naar de wijze waarop MPG-berekeningen worden ingevuld door BREEAM-NL projecten. De aanleiding voor dit onderzoek en het opstellen van deze werkinstructie is om gelijke beoordeling van MPG-berekeningen in relatie tot de BREEAM-NL methodiek te borgen en bevorderen. Tijdens het opstellen van de werkinstructie werd duidelijk dat er veel ruimte is voor interpretatie en er behoefte is aan duidelijkheid. Het is daarbij van belang dat het aansluit bij de wet- en regelgeving, de praktijk en de snelle ontwikkelingen op het gebied van MPG-berekeningen.


De werkinstructie heeft geen formele status in de MPG-beoordelingsmethodiek of de beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw 2020, maar moet BREEAM-NL projecten helpen om een correcte en volledige MPG-berekening te maken die door een BREEAM-NL Assessor kunnen worden getoetst. De werkinstructie delen we binnenkort via de hulppagina bij de credit MAT 01 van de beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw 2020.

Interpretaties en hulpteksten

Beoordelingsrichtlijnen Nieuwbouw

Nieuwbouw 2020

Algemene interpretatie

Door middel van een interpretatie is een correctie gedaan op een al bestaande interpretatie van 19 september 2023. Het kruisje in tabel 6 dat aangeeft dat de credit HEA 06 een default credit is, ontbrak en is toegevoegd.


ENE 01

De interpretatie van ENE 01 gepubliceerd op 7 maart 2024 met als titel “Het gebruik van forfaitaire waarden in het geval van casco en centrale installatieprojecttypen” is verduidelijkt.


Ook is er een hulptekst toegevoegd die de verhouding tussen de criteria en het aantal te bepalen punten in relatie tot checklist A5 uitlegt.

Daarnaast is de hulptekst ‘Het bepalen van een gewogen referentiewaarde en het berekenen van een verbetering’ aangevuld.


MAT 01

Het bepalen van het aandeel CAT 1 data kan door het dynamisch karakter van de NMD lastig zijn. In een hulptekst is beschreven op welke wijze CAT 1 data in relatie tot criterium 4 en 8 kan worden meegenomen in een MPG-berekening.


MAT 03

De invulling van het duurzame inkoopbeleid wordt soms als onduidelijk ervaren. Door middel van een hulptekst wordt de invulling hiervan verder toegelicht.


Ook is er een hulptekst toegevoegd gerelateerd aan FSC-certificering op projectniveau.


Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

MAT 01

De antwoordopties bij vraag drie zijn incorrect weergeven in de online richtlijn en PDF. Dit is gecorrigeerd middels een interpretatie.


WST 01

Er is een interpretatie toegevoegd die de definitie van afvalbeheerplan corrigeert. Ook is er een interpretatie voor het corrigeren van de verwijzingen in criterium 14.


Daarnaast is er een hulptekst toegevoegd ter verduidelijking van criterium 2.


Academy

Incompany BREEAM-NL training

Samen met een groep enthousiaste collega’s kun je ook een BREEAM-NL Incompany training volgen, waar en wanneer het jullie uitkomt. De training op maat wordt helemaal afgestemd op jullie leerdoelen. Welke duurzaamheidscriteria uit BREEAM-NL relevant zijn voor jullie organisatie, bijvoorbeeld. Maar ook actuele marktontwikkelingen en wet- en regelgeving komen aan bod.

BREEAM-NL trainingen & evenementen

Wil je een BREEAM-NL training volgen? Of ken je iemand die daar interesse in heeft? Houd onze agenda in de gaten voor het complete trainingsaanbod. Hieronder vind je een overzicht van de eerstvolgende trainingen en evenementen:

Heb je vragen over ons trainingsaanbod? Neem dan contact op met academy@dgbc.nl