Oplevercertificaten

06 september 2018

In de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 is opgenomen dat een oplevercertificaat moet zijn behaald binnen 12 maanden na in gebruik name. Het kan zijn dat deze toevoeging ten opzichte van de eerdere beoordelingsrichtlijnen je was ontschoten. Mocht het niet meer mogelijk zijn om jouw project te certificeren binnen 12 maanden na in gebruik name kan je contact opnemen met de helpdesk