Ontwikkeling nieuwe beoordelingsrichtlijnen

06 september 2018

DGBC werkt aan een update van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Er zullen twee aparte richtlijnen worden ontwikkeld, één voor Nieuwbouw en één voor Renovatie en (her)inrichting. Begin 2018 is de eerste fase van dit project uitgevoerd. Veel informatie en verbeterpunten zijn uit de markt gehaald. 
Vanaf begin 2019 wordt er gestart met fase 2 van dit project. In deze fase wordt de verzamelde input verwerkt tot een beoordelingsrichtlijn.