Lancering BREEAM-NL Gebied 2018 tijdens DGBC Congres

06 september 2018

De langverwachte opvolger van BREEAM-NL Gebied 2012 is vanaf 27 september beschikbaar: BREEAM-NL Gebied 2018. Dankzij de nieuwe versie is het mogelijk binnen gebieds(her)ontwikkelingen verduurzaming te stimuleren en aantoonbaar te maken. Het nieuwe keurmerk wordt op 27 september gelanceerd tijdens de Dutch Green Building Week. 

BREEAM-NL Gebied 2018 is de opvolger van de versie uit 2012. Die versie legde de nadruk op zogenoemde ‘green field’ ontwikkelingen. In Nederland betreft het overgrote deel van de gebiedsontwikkelingen echter (stedelijke) herontwikkelingen. Het nieuwe schema BREEAM-NL Gebied 2018 maakt het nu ook mogelijk om binnen herontwikkelingen verduurzaming te stimuleren en aantoonbaar te maken.

Klimaatbestendigheid
De nieuwe versie sluit aan bij actuele thema’s zoals het duurzaam omgaan met grondstoffen (circulariteit) en gezondheid. Daarnaast is klimaatbestendigheid een belangrijk aspect van de gebiedsbeoordeling geworden. In BREEAM-NL Gebied 2018 is namelijk aandacht voor hitte, droogte, extreme neerslag en overstromingsrisico’s door klimaatverandering.

Havenbedrijf Moerdijk
Het nieuwe keurmerk wordt tijdens het DGBC Congres tijdens de Dutch Green Building Week op 27 september gepresenteerd. Het keurmerk wordt in een speciale sessie toegelicht. Ook is er al een praktijkcase van havenbedrijf Moerdijk die tijdens de sessie wordt gepresenteerd. Het havenbedrijf Moerdijk draaide mee in een pilot van de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL). Het gaat hierbij om een bestaand gebied van 2635 hectare. Dit is verreweg het grootste gebied dat ooit langs de meetlat van BREEAM-NL is gelegd.
Meer informatie over het congres vind je via: www.dgbw.nl