Controle op juiste invoer assetgegevens

29 april 2019

In de Assessmenttool wordt bij de assetgegevens basisinformatie over het te certificeren gebouw of gebouwdeel gevraagd. Deze informatie over bijvoorbeeld de locatie, het vloeroppervlak en de titel van het asset moet kloppen. Dit schept duidelijkheid over de demarcatie, ligging en gebouwkenmerken gedurende het certificeringsproces. De laatste tijd merken we dat deze gegevens steeds vaker niet kloppen. Hierdoor wordt het assessment tijdens QA afgekeurd en dit kan leiden tot vertraging en extra kosten. We vragen daarom extra aandacht van de Expert en de Assessor om de assetgegevens te allen tijde te controleren. Let op: ook de automatische invoer vanuit de BAG-gegevens is geen garantie dat de gegevens volledig of juist zijn.