Circulariteit en BREEAM-NL

31 oktober 2018

DGBC heeft in samenwerking met Metabolic, SGS Search en Circle Economy en steun van de Redevco Foundation een nieuw strategisch framework voor circulaire gebouwen ontwikkeld. Dit framework maakt duidelijk aan welke voorwaarden een circulair gebouw moet voldoen. Daarbij is onderzocht welke circulaire indicatoren aan duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd om een circulair gebouw beter meetbaar te maken. De referentiekaders zijn beschreven in het rapport A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’.