Assessmenttool faciliteert portfolio-aanpak BREEAM-NL In-Use

06 september 2018

Sinds dinsdag 4 september zijn de eerste nieuwe functionaliteiten beschikbaar gesteld in de assessmenttool van BREEAM-NL In-Use. Hiermee wordt het ook digitaal mogelijk om op effectieve wijze het dossier van een portfolio op te bouwen.
 
Er is een flexibele omgeving gecreëerd om op portfolio-, cluster of een ander gewenst niveau credits in te voeren. Simpel gezegd kunnen daarmee bewijsvoering en verantwoordingen die voor meerdere gebouwen van toepassing zijn op een centraal niveau worden ingevoerd en dan van toepassing worden verklaard op specifieke gebouwen. Dat scheelt bijvoorbeeld aanzienlijk voor portfolio’s met bijvoorbeeld meerdere gebouwen op één locatie, gebouwen waarbij veel centraal vanuit één organisatie is geregeld, gebouwen met dezelfde beheerder en gebruiker of gebouwen die bouwkundig vergelijkbaar zijn.

De nieuwe dossieropbouw vormt ook de basis voor de verdere ontwikkelingen die naar verwachting begin oktober beschikbaar zullen worden gesteld. Vanaf dat moment zullen er opties zijn die veel dubbele handelingen wegnemen bij het werken met portfolio’s. Zo wordt het voor de expert mogelijk alle gebouwen binnen een portfolio in één keer te registreren. Met de toekomstige functionaliteiten kan de assessor zijn/haar locatiebezoeken overzichtelijk bijhouden, na steekproeven de portfoliocredits (bij ‘basis’ aanpak) of ongewijzigde credits (bij ‘jaarlijkse’ aanpak) in één keer valideren (massavalideren) en alle gebouwen in één keer indienen bij de QA etc.
 
Daar stopt het niet. Als het gebruik van de assessmenttool is verbeterd, gaan we door met het overzichtelijker maken van de resultaten. Voor expert en assessor, maar ook voor de klant.
 
We nodigen jullie van harte uit om hiermee aan de slag te gaan. Wil je uitleg over deze toepassing, neem dan contact op met Thomas Metz of Peter Gabriëls.
 
De nieuwe functionaliteiten zijn beschikbaar door in de assessmenttool van BREEAM-NL In-Use onder tabblad ‘Portfolio’ te kiezen voor ‘Portfolio toevoegen’. Vervolgens kan bij het nieuw toe te voegen portfolio worden aangevinkt of gebruik gemaakt wordt van de portfolio-aanpak. Door deze optie aan te vinken, worden de functionaliteiten beschikbaar gesteld.