Hoofdgebouw Het Corpac Huis

Score
79,0%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
10 maart
2015
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

Betekenisvolle samenleving

Het Corpac Huis herbergt een groot aantal sociaaleconomische en sociaal-maatschappelijke organisaties in Tilburg. Zij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een betekenisvolle samenleving. Het vloeroppervlak bedraagt 7 400 m².

3 gebouwen

Corpac B.V. is zelf de opdrachtgever en het ontwerp komt van architectenbureau Cepezed B.V. Op het terrein van Het Corpac Huis stonden 3 gebouwen: de toren, het hoofdgebouw en de vleugel. De vleugel vormt hierbij de verbinding tussen de toren en het hoofdgebouw. De gebouwen hebben hoofdzakelijk een kantoorfunctie.

Renovatie 

Het hoofdgebouw van Het Corpac Huis wordt gerenoveerd. Het BREEAM-NL certificaat is derhalve aangevraagd voor het hoofdgebouw van Het Corpac Huis. De naastgelegen vleugel is gedeeltelijk gesloopt. De verbinding tussen het hoofdgebouw en de bestaande toren kwam daardoor te vervallen. Het deel van de vleugel dat in stand bleef wordt onderdeel van het hoofdgebouw.

Zelfstandig

Het hoofdgebouw functioneert zelfstandig met een eigen ingang, eigen installatie en eigen voorzieningen.  De structuur en de constructie van het gebouw blijven gehandhaafd, de gevels en inrichting zijn vrijwel volledig vernieuwd. De functie van het gebouw is hetzelfde, een kantoorgebouw met op de begane grond/souterrain gedeeltelijk een bijeenkomstfunctie in de vorm van het clubhuis. De aannemer is Mertens Bouwbedrijf BV uit Weert.

Installatie

In de renovatie van dit kantoorpand is een volledig nieuwe duurzame installatie aangebracht. De installatie bestaat uit een warmte- en koudeopslag installatie gecombineerd met een warmtepomp. De warmte wordt lokaal afgegeven middels klimaatplafonds (met individuele regelbaarheid) en vloerverwarming.

Duurzaamheid

Overige duurzame eigenschappen van het ontwerp zijn:

  • Nieuwe gevel met hoge Rc-waarden
  • Veel daglicht en te openen ramen
  • Hergebruik van materialen
  • Biodiversiteitstuin voor het onderdak van planten en dieren