Atrium Medisch Centrum, Gebouw Q

347-NBN-2011
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Bespoke
20 februari
2014
Geregistreerd op

Nieuwe ziekenhuis vleugel waarin uiteindelijk ondergebracht:

Ambulancehal, SEH, AOA, Huisartsenpost, CSA, MDL, POK's, OK's, ICU, Dialyse, Prenataal centrum