BREEAM-NL Updates

08 sep 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

Geen wijzigingen.

08 sep 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use

Geen wijzigingen.

08 sep 2014

Nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 vanaf vandaag operationeel

De Dutch Green Building Council lanceert vandaag een nieuwe beoordelingsrichtlijn: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. Deze nieuwe versie van Nederlands meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor nieuwe gebouwen vervangt de versie van 2011. De nieuwe versie is duidelijker en gebruiksvriendelijker geworden. Daarnaast zijn nieuwe functies toegevoegd. Zo kunnen vanaf nu ook logiesfuncties en bijeenkomstfuncties worden beoordeeld. Tevens benadrukt de titel dat onder deze beoordelingsrichtlijn ook grootschalige renovaties vallen.

09 jul 2014

BREEAM-NL In-Use nu ook geschikt voor Museumgebouwen

BREEAM-NL In-Use 2014 is vanaf nu ook geschikt voor bestaande museumgebouwen. Met de nieuwe bijlage wordt het mogelijk om bestaande musea te certificeren met BREEAM-NL In-Use. Experts en Assessoren met een BREEAM-NL In-Use opleiding hoeven geen aanvullende training te volgen om met deze nieuwe richtlijn aan de slag te gaan.

Bekijk de bijlage voor museumgebouwen en de Assessmenttool In-Use waar de functie 'Museumgebouw' kan worden ingegeven. 
18 jun 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop & Demontage

Volgende week vindt eerste bijeenkomst plaats van de Adviesgroep Sloop & Demontage. Na deze bijeenkomst van de Adviesgroep wordt een interpretatiedocument opgesteld. Naar verwachting zal dit  document bij de volgende Update worden gepubliceerd. 

18 jun 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw

De DGBC ontvangt de afgelopen periode veel alternatieve berekeningen voor industriële gebouwen. Om richting te geven aan de manier waarop deze berekeningen worden opgezet en aangeleverd, zijn de volgende interpretaties opgenomen in het Interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

18 jun 2014

Wijziging in publicatiedata interpretatiedocumenten

De Dutch Green Building Council voert een aantal wijzigingen door in de publicatiedata van Interpretatiedocumenten. Dit zijn documenten die horen bij de verschillende BREEAM-NL schema's. Updates aan deze documenten worden vanaf nu eens per kwartaal en gelijktijdig doorgevoerd. Deze updates worden kenbaar gemaakt via deze BREEAM-NL Updates voor Experts en Assessoren.

18 jun 2014

Eerste pilotprojecten BREEAM-NL In-Use logistiek zijn begonnen

In de eerste helft van 2014 zijn de eerste partijen begonnen om logistieke gebouwen te beoordelen met het conceptdocument van BREEAM-NL In-Use logistiek. Het is de verwachting dat in september 2014 de eerste certificaten kunnen worden uitgereikt.

18 jun 2014

DGBC start met projectplan BREEAM-NL In-Use voor hotels

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bestaande hotels? Uit een eerste verkenning van de DGBC blijkt dat er interesse is in een duurzaamheidskeurmerk voor bestaande hotels. De Dutch Green Building Council heeft daarom een projectplan opgesteld om met de ontwikkeling van BREEAM-NL In-Use voor hotels te beginnen. Door de ervaring met BREEAM-NL Nieuwbouw voor hotels en de geringe wijzigingen ten opzichte van het bestaande BREEAM-NL In-Use keurmerk, kan het nieuwe keurmerk snel worden gerealiseerd. De Dutch Green Building Council is op dit moment op zoek naar partijen die mee willen doen met de pilot voor de ontwikkeling van dit keurmerk. Partijen kunnen zich melden via: helpdesk@dgbc.nl.
 

18 jun 2014

Start Adviesgroep Assessoren

Om de input van de Assessoren een nadrukkelijker platform te geven, start de DGBC met het vormen van een Adviesgroep van Assessoren. Binnenkort worden uitnodigingen verstuurd naar de meest ervaren Assessoren met een maximum van één Assessor per bedrijf om deel te nemen aan deze adviesgroep. Deze zomer wordt de eerste bijeenkomst georganiseerd.

18 jun 2014

BREEAM.NL toont gecertificeerde projecten per Assessor en Expert

Aan het overzicht van gecertificeerde BREEAM-NL projecten op www.breeam.nl/projecten is een filter toegevoegd. Met deze filter kan onder andere worden gezocht op Experts en Assessoren die meegewerkt hebben aan een gecertificeerd project. Er kan zowel op naam als op organisatienaam worden gezocht. Ook in het overzicht van Experts en Assessoren zijn links opgenomen die met één muisklik inzichtelijk maken aan welke projecten de Experts of Assessoren hebben meegewerkt.
 

28 apr 2014

Nieuw interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw online

Recent is een nieuw interpretatiedocument verschenen. Dit document bevat interpretaties van actuele versies van de BREEAM-NL Nieuwbouw Beoordelingsrichtlijn. Het document is te vinden onder de volgende link: http://www.breeam.nl/keurmerken/nieuwbouw-en-renovatie.

28 apr 2014

Wat als energietechnieken later worden opgeleverd dan het gebouw?

In de praktijk blijkt dat het moment van oplevering van een (grootschalige) energietechniek vaak niet synchroon loopt met de bouw van een gebouw. Toch is het wenselijk wanneer de energietechniek al wel zichtbaar is in de score van het BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat. Ondanks dat BREEAM-NL zoveel mogelijk de daadwerkelijke gerealiseerde duurzaamheidsscore van een gebouw wil aangeven, heeft de Adviesgroep Nieuwbouw erkend dat het wenselijk is om de punten voor energietechnieken wel al toe te kunnen kennen.

28 apr 2014

Vaak afgewezen credits inzichtelijk

Op de statistiekenpagina van BREEAM.nl wordt sinds kort een grafiek getoond die inzichtelijk maakt welke credits vaak worden afgewezen na de eerste indiening. Zo blijkt dat in  25% van de gevallen credit MAT 5 wordt afgewezen. En 20% van de ingediende MAN 12 credits komt terug. Bekijk de grafiek.  

28 apr 2014

Toolbox Nieuwbouw, In-Use en Gebied vernieuwd

In de Toolboxen voor BREEAM-NL Nieuwbouw, In-Use en Gebied zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is de layout aangepast aan de internationale huisstijl die bij BREEAM hoort. Naast de grafische aanpassingen zijn er ook een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is het mogelijk om bestanden aan een project te koppelen, bijvoorbeeld plattegrondtekeningen of inspectierapporten van een Assessor. Ook kunt u meerdere bestanden tegelijkertijd uploaden en koppelen aan credits.
 
Technische wijzigingen in In-Use

28 apr 2014

Assessmenttool Sloop & Demontage geïntroduceerd

Na de Assessmenttool Nieuwbouw, In-Use en Gebied is nu ook de Assessmenttool voor BREEAM-NL Sloop & Demontage online. Met de Assessmenttool kunnen ook certificeringen voor sloopprojecten via de Assessmenttool worden gedaan. Bekijk de Assessmenttool Sloop & Demontage.

28 apr 2014

Geef zelf aan of u benaderbaar bent of niet

Op BREEAM.nl staat een overzicht met BREEAM-NL Experts en Assessoren. Hier staan uw naam en contactgegevens ook bij. U kunt zelf aangeven of u wel of niet benaderbaar bent voor opdrachten. Dit kan door een mail te sturen naar

Pagina's