BREEAM-NL Updates

14 nov 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use

Er zijn een aantal wijzigingen op het Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use

  • Voor een aantal normen is duidelijker beschreven wat de prestatienormen zijn;
  • Interpretaties voor Assets waarbij bijvoorbeeld geen kantoorwerkplekken of voedelvoorbereiding aanwezig is.

Download hier het nieuwe Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use.

14 nov 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Greenlease

14 nov 2014

Rapportages indienen vóór 30 november

Het kantoor van de Dutch Green Building Council is tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten maar voor belangrijke zaken zullen de afdelingen wel per mail bereikbaar blijven. Vanaf maandag 5 januari 2015 zijn alle afdelingen weer volledig operationeel. Als u er zeker van wilt zijn dat uw assessment nog voor het eind van dit jaar wordt beoordeeld, dan dient deze uiterlijk 30 november aanstaande bij ons binnen te zijn. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

14 nov 2014

Dutch Green Building Council introduceert Studiedagen

Speciaal voor BREEAM-NL Experts introduceert de Dutch Green Building Council vanaf 2015 de 'Studiedagen'. Dit zijn dagdelen (middagen) waarbij de Expert zijn kennis kan bijspijkeren over de DGBC en over de verschillende BREEAM-NL keurmerken. Ook kan de cursist meedoen met workshops over interessante thema's zoals gezondheid, energie of materialen. En er is ruimte om praktijkervaring uit te wisselen met medecursisten. Tijdens de Studiedagen worden ook gastdocenten uitgenodigd om meer te vertellen over specifieke onderwerpen.

14 nov 2014

DGBC Helpdesk beperkt bereikbaar tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen is de DGBC Helpdesk beperkt bereikbaar. Houd rekening met langere reactietijden. Vanaf 5 januari 2015 is de DGBC Helpdesk weer volledig bezet. Wij rekenen op uw begrip.

14 nov 2014

Adviesgroep Assessoren gestart

De eerste vergadering van de Adviesgroep Assessoren heeft op 15 september plaatsgevonden. Deze Adviesgroep is in het leven geroepen om de kwaliteit van het certificeren te verbeteren vanuit het perspectief van de Assessor. Voorheen hadden Assessoren geen duidelijke stem in het certificeringsproces. Hier is nu verandering in gekomen.

14 nov 2014

Nieuwe versie DGBC Materialentool online

De Dutch Green Building Council heeft de nieuwe DGBC Materialentool, versie 2.20 online gezet. De materialentool is ge-update naar versie 1.6 van de Nationale Milieudatabase. U kunt de DGBC Materialentool nu downloaden. Voor meer informatie over de inhoudelijke wijzigingen van de Milieudatabase kijkt u op de website van Stichting Bouwkwaliteit.

08 sep 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop & Demontage

Geen wijzigingen.

08 sep 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

Geen wijzigingen.

08 sep 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use

Geen wijzigingen.

08 sep 2014

Nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 vanaf vandaag operationeel

De Dutch Green Building Council lanceert vandaag een nieuwe beoordelingsrichtlijn: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. Deze nieuwe versie van Nederlands meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor nieuwe gebouwen vervangt de versie van 2011. De nieuwe versie is duidelijker en gebruiksvriendelijker geworden. Daarnaast zijn nieuwe functies toegevoegd. Zo kunnen vanaf nu ook logiesfuncties en bijeenkomstfuncties worden beoordeeld. Tevens benadrukt de titel dat onder deze beoordelingsrichtlijn ook grootschalige renovaties vallen.

09 jul 2014

BREEAM-NL In-Use nu ook geschikt voor Museumgebouwen

BREEAM-NL In-Use 2014 is vanaf nu ook geschikt voor bestaande museumgebouwen. Met de nieuwe bijlage wordt het mogelijk om bestaande musea te certificeren met BREEAM-NL In-Use. Experts en Assessoren met een BREEAM-NL In-Use opleiding hoeven geen aanvullende training te volgen om met deze nieuwe richtlijn aan de slag te gaan.

Bekijk de bijlage voor museumgebouwen en de Assessmenttool In-Use waar de functie 'Museumgebouw' kan worden ingegeven. 
18 jun 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop & Demontage

Volgende week vindt eerste bijeenkomst plaats van de Adviesgroep Sloop & Demontage. Na deze bijeenkomst van de Adviesgroep wordt een interpretatiedocument opgesteld. Naar verwachting zal dit  document bij de volgende Update worden gepubliceerd. 

18 jun 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw

De DGBC ontvangt de afgelopen periode veel alternatieve berekeningen voor industriële gebouwen. Om richting te geven aan de manier waarop deze berekeningen worden opgezet en aangeleverd, zijn de volgende interpretaties opgenomen in het Interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

18 jun 2014

Wijziging in publicatiedata interpretatiedocumenten

De Dutch Green Building Council voert een aantal wijzigingen door in de publicatiedata van Interpretatiedocumenten. Dit zijn documenten die horen bij de verschillende BREEAM-NL schema's. Updates aan deze documenten worden vanaf nu eens per kwartaal en gelijktijdig doorgevoerd. Deze updates worden kenbaar gemaakt via deze BREEAM-NL Updates voor Experts en Assessoren.

18 jun 2014

Eerste pilotprojecten BREEAM-NL In-Use logistiek zijn begonnen

In de eerste helft van 2014 zijn de eerste partijen begonnen om logistieke gebouwen te beoordelen met het conceptdocument van BREEAM-NL In-Use logistiek. Het is de verwachting dat in september 2014 de eerste certificaten kunnen worden uitgereikt.

18 jun 2014

DGBC start met projectplan BREEAM-NL In-Use voor hotels

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bestaande hotels? Uit een eerste verkenning van de DGBC blijkt dat er interesse is in een duurzaamheidskeurmerk voor bestaande hotels. De Dutch Green Building Council heeft daarom een projectplan opgesteld om met de ontwikkeling van BREEAM-NL In-Use voor hotels te beginnen. Door de ervaring met BREEAM-NL Nieuwbouw voor hotels en de geringe wijzigingen ten opzichte van het bestaande BREEAM-NL In-Use keurmerk, kan het nieuwe keurmerk snel worden gerealiseerd. De Dutch Green Building Council is op dit moment op zoek naar partijen die mee willen doen met de pilot voor de ontwikkeling van dit keurmerk. Partijen kunnen zich melden via: helpdesk@dgbc.nl.
 

18 jun 2014

Start Adviesgroep Assessoren

Om de input van de Assessoren een nadrukkelijker platform te geven, start de DGBC met het vormen van een Adviesgroep van Assessoren. Binnenkort worden uitnodigingen verstuurd naar de meest ervaren Assessoren met een maximum van één Assessor per bedrijf om deel te nemen aan deze adviesgroep. Deze zomer wordt de eerste bijeenkomst georganiseerd.

18 jun 2014

BREEAM.NL toont gecertificeerde projecten per Assessor en Expert

Aan het overzicht van gecertificeerde BREEAM-NL projecten op www.breeam.nl/projecten is een filter toegevoegd. Met deze filter kan onder andere worden gezocht op Experts en Assessoren die meegewerkt hebben aan een gecertificeerd project. Er kan zowel op naam als op organisatienaam worden gezocht. Ook in het overzicht van Experts en Assessoren zijn links opgenomen die met één muisklik inzichtelijk maken aan welke projecten de Experts of Assessoren hebben meegewerkt.
 

28 apr 2014

Nieuw interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw online

Recent is een nieuw interpretatiedocument verschenen. Dit document bevat interpretaties van actuele versies van de BREEAM-NL Nieuwbouw Beoordelingsrichtlijn. Het document is te vinden onder de volgende link: http://www.breeam.nl/keurmerken/nieuwbouw-en-renovatie.

Pagina's