BREEAM-NL Updates

02 okt 2017

Uiterlijke certificeringsdatum

Let op: projecten die tegen de BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0 zijn geregistreerd, moeten uiterlijk op 31 december 2017 zijn gecertificeerd. 

02 okt 2017

Interpretaties BREEAM-NL In-Use

Nieuwe interpretaties voor POL01 en het Energierekenmodel (ENE31-ENE61) van BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0 zijn opgenomen. De interpretaties hebben betrekking op het verminderen van het risico op vervuiling en verstopping van natuurlijke waterlopen en/of het openbaar riool door olie van parkeerplaatsen of vet van keukenfaciliteiten (POL01) en de invoer van gegevens in het Energierekenmodel in het geval van de aanwezigheid van een parkeergarage en het ontbreken van energiemeetgegevens specifiek voor het gebouw of gebouwdeel (ENE31-ENE61).

19 jun 2017

DGBC Materialentool

Zoals aangekondigd in de BREEAM-NL Update van mei 2017 is op 15 juni versie 3.20 van de DGBC Materialentool beschikbaar gesteld. In versie 3.20 is de Nationale Milieudatabase (NMD) versie 2.0 opgenomen.

19 jun 2017

Innovatiecredits

In oktober 2016 is de procedure voor innovatiecredits aangepast. Het is nu mogelijk om goedgekeurde innovatiecredits op 5 projecten te waarderen. De innovatiecredits 'Ionisatie-apparatuur' en 'Multisensor' zijn de eerste twee innovatiecredits die tegen deze nieuwe procedure zijn goedgekeurd.

19 jun 2017

Energierekenmodel voor industriefunctie online

Het is voor gebouwen met een industriefunctie niet mogelijk een energielabel te bepalen. Het energielabel is echter wel nodig om de energieprestatie van het gebouw vast te stellen, zoals gebeurt in credit ENE01. Daarom is voor gebouwen met een industriefunctie de 'Asset Energy Calculator' beschikbaar gesteld van BREEAM In-Use International.

18 mei 2017

Interpretaties BREEAM-NL In-Use

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL In-Use gepubliceerd.

Voor de BRL 2016 zijn er nieuwe interpretaties betreffende de credits MAN01 en LE01.
 

18 mei 2017

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd.

Voor alle beoordelingsrichtlijnen is een interpretatie opgenomen voor credit WST 1. Specifiek voor de beoordelingsrichtlijnen 2014 v1.01 en v2 is een interpretatie gepubliceerd met betrekking tot de credit MAT 5. Een interpretatie van credit HEA 8 is vervangen. 

18 mei 2017

Update DGBC Materialentool

Op 11 mei heeft Stichting Bouwkwaliteit versie 2.0 van de Nationale Milieudatabase gepubliceerd. Op 15 juni zal de nieuwe versie van de DGBC Materialentool beschikbaar zijn. Dan worden ook de nieuwe referentiecijfers bekend gemaakt. 

18 mei 2017

QA BREEAM_NL Projecten

Voor het certificeren van een BREEAM-NL project is een QA noodzakelijk. De termijn waarbinnen een QA wordt uitgevoerd is maximaal 15 werkdagen. Het is verstandig hier rekening mee te houden bij projecten met een strakke deadline. 

18 mei 2017

Vragen aan de helpdesk

Bij vragen aan de helpdesk dient altijd het registratienummer, versie van de BRL en de betreffende credit in de vraagstelling te zijn opgenomen. Hiermee kan een snelle en effectieve beantwoording worden gewaarborgd.

17 feb 2017

Nationaal BREEAM Congres

Op donderdag 23 maart 2017 organiseert de Dutch Green Building Council het eerste Nationaal BREEAM Congres. Als erkend BREEAM-NL Expert dient u minimaal één keer per dag een Studiedag bij te wonen. BREEAM-NL Experts die dit congres bijwonen, voldoen hiermee aan hun jaarlijkse permanente educatieverplichting. Zo kunt u weer een jaar lang uw werzaamheden als BREEAM-NL Expert uitvoeren.

Deelnemen aan dit congres kost 299 euro (voor DGBC Participanten 224 euro). Meer informatie en inschrijven kan op www.dgbc.nl

17 feb 2017

BREEAM Awards

Jaarlijks reikt de BRE de BREEAM Awards uit. Dit jaar zijn 8 Nederlandse projecten in verschillende categorieën genomineerd. Voor de categorie "Your BREEAM" kan er op alle genomineerde projecten worden gestemd. Het project met de meeste stemmen wint deze award. Op www.breeam.com/yourbreeam kan je je stem op 1 van de Nederlandse projecten uitbrengen. 

17 feb 2017

Update beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

De Dutch Green Building Council lanceert vandaag een update van de beoordelingsrichtlijn BREAAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2 vervangt de beoordelingsrichtlijn 2014 v1.01. Naast de opname van de interpretaties is de belangrijkste wijziging van procedurele aard. De inhoud van beide versies zijn gelijkwaardig. Als voor een project in de assessmenttool al een assessment is aangemaakt op basis van v1.01 kan hierin worden verder gewerkt. Nieuwe assessments kunnen alleen gebruik maken van v2.

17 feb 2017

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De interpretaties hebben betrekking op de credits MAN 8, ENE 1, ENE 2, ENE 26 en MAT 1.

17 feb 2017

Interpretaties BREEAM-NL In-Use

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL In-Use gepubliceerd.

Voor de BRL 2014 zijn er nieuwe interpretaties boor de credits ENE102 en POL002. Voor de BRL 2016 zijn er interpretaties opgenomen voor de inleiding en de credits MAN05, HEA101, ENE30, ENE42, ENE44, WAT02, POL06 en POL10.

22 dec 2016

DGBC publiceert vergelijking ‘BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie en WELL’

BREEAM-NL wordt sinds 2010 gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen. Afgelopen jaar werd ook de WELL Building Standard in Nederland geïntroduceerd. Maar hoe verhouden deze twee keurmerken zich tot elkaar? Dutch Green Building Council zocht het uit en publiceert vandaag de whitepaper ‘BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie en WELL: de verschillen en overeenkomsten’.

21 dec 2016

Hulp bij credits

Via www.breeam.nl/hulp is nu ook voor BREEAM-NL In-Use voor circa 20 credits achtergrondinformatie en hulpmiddelen toegevoegd. Zo is toegelicht hoe nederland.risicokaart.nl moet worden gebruikt en zijn in deel 3 ‘Gebruik’ voor de credits met veel antwoordopties tools beschikbaar om de Expert te ondersteunen in het gestructureerd verantwoorden.

21 dec 2016

Energierekenmodel online

Bij de BREEAM-NL In-Use credits ENE31 – ENE61 is het online rekenmodel sinds vrijdag 11 november voor Experts beschikbaar via de Assessmenttool. Zie onder de betreffende credits links van de knop 'Bewijs toevoegen of bekijken' de knop met 'Bereken punten in rekenmodel'.

21 dec 2016

Tot 29 december keuze in BREEAM-NL In-Use versie

Vanaf 29 september 2016 is de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use 2016 versie 1.0 beschikbaar. Tot aan 29 december 2016 kunt u kiezen of u uw project tegen de 2014 of de 2016 versie wilt registeren. Na 29 december kunt u uw project enkel tegen de 2016 versie registeren. 

20 dec 2016

Nieuwe Materialentool beschikbaar

Sinds 29 november is de nieuwe Materialentool beschikbaar, versie 3.1. De Materialentool wordt onder andere toegepast bij MAT 1 ‘Bouwmaterialen' van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en bij MAT101 'Milieubelasting materialen van het gebouw' van BREEAM-NL In-Use. De nieuwe versie van de Materialentool was nodig om de wijzigingen van de meest recente versie van de Nationale Milieudatabase (NMD) versie 1.8 te kunnen doorvoeren.

Pagina's