BREEAM-NL Updates

25 okt 2016

Wijzigingen in het document ‘Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits’

Versie 3.0 is gewijzigd op de volgende punten naar versie 4.0:
25 okt 2016

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Op BREEAM-NL/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De belangrijkste punten:

25 okt 2016

DGBC introduceert Badge of Recognition

Door DGBC erkende software, diensten en producten hebben een ‘Badge of Recognition’. Hiermee kan worden aangetoond dat de software, dienst of product is gecontroleerd en formeel akkoord is bevonden door DGBC. Als gebruiker heb je daardoor de zekerheid dat de software, dienst of software aansluit bij de BREEAM-NL systematiek en dat gebruik wordt geaccepteerd door DGBC.

25 okt 2016

Nieuwe leden voor Adviesgroepen en College van Deskundigen

De Adviesgroepen voor de BREEAM-NL Keurmerken en Assessoren en het College van Deskundigen zijn uitgebreid met nieuwe leden. Zij zullen, samen met de andere leden, toezien op de kwaliteit van de keurmerken en de verdere ontwikkeling ervan. Het gaat om de volgende personen:

Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

  • Mantijn van Leeuwen (NIBE)
  • Henk Versteeg (LBP Sight)

Adviesgroep BREEAM-NL In-Use

25 okt 2016

BREEAM Awards 2017 op komst: certificaten tot 11 november worden meegenomen

Op 7 maart 2017 worden de internationale BREEAM Awards weer uitgereikt. Afgelopen editie sleepten maar liefst drie Nederlandse projecten de 'oscars van de duurzame gebouwen' in de wacht: The Edge, het hoofdkantoor van ABN Amro en ECOStyle. Ook voor komend jaar heeft Nederland weer verschillende kanshebbers. Op 11 november aanstaande maakt de BRE de stortlist bekend. Projecten die mee willen dingen naar de awards, zullen dus voor die tijd het BREEAM-NL certificaat binnen moeten hebben. Lees hieronder hoe uw BREEAM-project in aanmerking komt voor de Awards.

07 jul 2016

Inschrijven voor Studiedag of Harmonisatiebijeenkomst

Het bijwonen van de jaarlijkse Studiedag (Experts) of Harmonisatiebijeenkomst (Assessoren) kan na de zomer nog op vier momenten. U kunt uw voorkeur via online aanmelding kenbaar maken. 

  • Studiedag Expert: 14 september 2016 (Utrecht), 5 oktober 2016 (Amsterdam) 8 november 2016 (Utrecht) en 13 december 2016 (Amsterdam)

07 jul 2016

Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Op BREEAM-NL/hulp is het nieuwe interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De belangrijkste punten:

07 jul 2016

Assessoren: nomineer je BREEAM-NL voorbeeldproject

De Engelse BRE heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd: BREEAM.com/projects. Op deze website worden inspirerende projecten getoond met als doel potentiële gebruikers van BREEAM te stimuleren om aan de slag te gaan met de beoordelingsmethode. BRE is op zoek naar mooie case studies en nodigt Assessoren uit deze te delen.

07 jul 2016

Interpretatiedocumenten voortaan te vinden op BREEAM.nl/hulp

De interpretaties voor de verschillende BREEAM-NL keurmerken zijn voortaan te vinden op de pagina BREEAM.NL/hulp. Dit heeft als voordeel dat zowel de aanvullende informatie als de relevante interpretaties op één pagina zijn te vinden.

07 jul 2016

BREEAM.nl/hulp voor toelichting op credits

Op www.BREEAM.nl/hulp zijn voor verschillende credits toelichtingsteksten te vinden. Deze teksten verduidelijken het doel van de credits en de verschillende toepassingsmogelijkheden. De afgelopen periode zijn de voor de volgende credits toelichtingsteksten gemaakt:

  • Ecologie: LE 1

  • Ecologie: LE 3

  • Ecologie: LE 4 

  • Vervuiling: POL 4 (over NOx-emissies) 

07 jul 2016

Adviesgroepleden gezocht

Om de kwaliteit van de verschillende BREEAM-NL keurmerken te bewaken en te werken aan de ontwikkeling ervan, heeft DGBC verschillende Adviesgroepen. In deze Adviesgroep is een brede groep van deskundigen vertegenwoordigd. DGBC is op zoek naar kandidaten voor de versterking van de:

10 mei 2016

Bèta-versie nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use vanaf vandaag tot en met 31 mei aanstaande opengesteld voor marktconsultatie

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use. Vanaf vandaag is bèta-versie opgesteld voor marktconsultatie. Wij nodigen u nadrukkelijk uit de beoordelingsrichtlijn kritisch door te nemen. Wij vragen uw feedback op de volgende punten:

12 apr 2016

BREEAM-NL Trainingen voortaan onderdeel van DGBC Academy

Dutch Green Building Council (DGBC) bundelt haar activiteiten rond kennisontwikkeling en kennisoverdracht in een nieuwe DGBC Academy. Naast de bestaande BREEAM-NL trainingen worden ook nieuwe opleidingen en kennisactiviteiten voor een duurzaam gebouwde omgeving hier ondergebracht.

Onder andere de volgende BREEAM-NL trainingen staan binnenkort op het programma.

12 apr 2016

Nieuwe Adviesgroepleden BREEAM-NL In-Use gezocht

Voor het keurmerk BREEAM-NL In-Use worden nieuwe Adviesgroepleden gezocht. Adviesgroepen zorgen voor de doorontwikkeling van operationele keurmerken. De leden van deze groepen brengen hun inzichten samen en adviseren de DGBC over de inhoud en processen van het keurmerk. Iedere Adviesgroep bestaat uit mensen met veel ervaring en deskundigheid op de specifieke kennisgebieden rond de keurmerken. De samenstelling is zo veel mogelijk ‘all parties concerned’ en deelname staat in beginsel open voor alle DGBC-participanten.
12 apr 2016

Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is vernieuwd. Er is het volgende gewijzigd:

  • ENE 6: In geval van dockingstations voor vrachtwagens waarbij door middel van seals een luchtdichte afsluiting wordt verkregen, kan de eis van een sluitingssnelheid van maximaal 5 seconden overbodig zijn. Immers, de deur zal niet opengaan voordat de vrachtwagen is aangesloten en er een luchtdichte situatie is gecreëerd.
12 apr 2016

DGBC op zoek naar Projectmanager

De Dutch Green Building Council is op zoek naar een Projectmanager. Deze projectmanager ondersteunt de Senior Projectmanagers bij het beheer van BREEAM-NL Schema's. Voor het onderhoud van de richtlijnen verzamelt en documenteert de Projectmanager de kennis die de Adviesgroepen hiervoor aandragen.

12 apr 2016

MIA\Vamil deadline halen met voldoende tijd voor QA?

Regelmatig wordt de DGBC benaderd om vanwege een MIA\Vamil deadline de QA versneld door te voeren. Op onze Studiedagen schenken we aandacht aan het gebruik van MIA\Vamil en hoe het proces op een efficiënte wijze te doorlopen. Eén van de tips kunnen we nu alvast geven.

12 apr 2016

Documenten over BREEAM-NL op nieuwe locatie website

Relevante documenten voor het certificeringsproces hebben een nieuwe locatie gekregen op www.breeam.nl. Handleidingen, procedures en instructies stonden verspreid over de site. Vanaf vandaag zijn de documenten te vinden onder 'Over BREEAM' bij 'Handleiding, Procedures en Instructies'. Per document is aangegeven voor welk schema dit van toepassing is. Op deze manier kunnen we de geboden documenten overzichtelijk op onze website weergeven.

12 apr 2016

Registratietermijn BREEAM-NL projecten is vijf jaar

BRE verplicht projecten die gaan voor eenmalige certificering (zoals BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie) binnen vijf jaar na registratie te certificeren, anders verloopt de registratietermijn. Na de ontwerp certificering mag men met dezelfde versie blijven werken voor de oplever/realisatiecertificering. Na het verlopen van de registratietermijn gelden de registratiekosten voor de meest recente versie van de beoordelingsrichtlijn.

12 apr 2016

Downloadmogelijkheden van Assessmenttool uitgebreid

Via de Assessmenttool kan de volledige bewijslast in één keer worden gedownload. Dit was tot voorheen niet mogelijk voor bestanden groter dan 250 mb. Het is nu mogelijk om bewijslast tot 2 gb in één keer te downloaden in een .zip bestand. 

Pagina's