Projecten

Asset
EXCELLENT 72,68%
Beheer
GOOD 53,99%
Gebruik

TransPort

Vanuit haar Corporate Responsibility wil de Schiphol Group één van de meest duurzame luchthavens ter wereld zijn en blijven, een actieve, leidende rol spelen bij het terugdringen van de schadelijke effecten van de klimaatverandering en zich de komende jaren ontwikkelen als een exploitant van duurzame luchthavens. Om zoveel mogelijk bij te dragen aan deze duurzaamheidambitie, streefde Schiphol Real Estate bij de ontwikkeling van TransPort naar een gebouw dat op alle fronten een voorbeeld is voor duurzaam bouwen.

TransPort

Het kantoorgebouw TransPort is ontworpen met de ambitie te voldoen aan de vereisten van LEED-Platinum. Daartoe werden in het ontwerp en in de richtlijnen voor de bouw diverse maatregelen opgenomen.

Het gebouw is gesitueerd op een locatie die al eerder is bebouwd. Zo wordt geen aanslag gedaan op schaarse open ruimte, waardevolle (landbouw)gronden of natuurgebieden.  Het gebouw is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Voor de fietsers zijn comfortabele stallingvoorzieningen in het gebouw opgenomen. Voor medewerkers die met zeer energiezuinige auto’s naar hun werk komen zijn gereserveerde parkeerplaatsen aanwezig. Parkeren vindt voor het grootste deel onder het gebouw plaats, zodat de ruimte meervoudig wordt gebruikt en het omliggende terrein open kon blijven en groen kon worden ingericht. De beplanting is daarbij zo gekozen dat in de zomer geen besproeiing nodig is. Een lager gelegen gedeelte van het dak van het gebouw is voorzien van beplanting.

Diverse waterbesparende voorzieningen zorgen ervoor dat het gebruik aan drinkwater met 61% is gereduceerd. Naast de zorgvuldige gekozen beplanting die het in de zomer zonder irrigatie kan doen, is een waterzuinig gebouw gerealiseerd door toepassing van een regenwatersysteem waarmee de toiletten worden gespoeld in combinatie met waterzuinige kranen. Urinoirs zijn zelfs waterloos.

De energievraag van het gebouw is verminderd door ruime daglichttoetreding, goede zonwering en isolatie. Het gebouw is uitgerust met een ondergronds warmte- en koude opslagsysteem in combinatie met warmtepompen waarmee op een duurzame manier gekoeld en verwarmd wordt.. Er wordt gebruik gemaakt van betonkernactivering. Het gebouw wekt zelf duurzame energie op door middel van zonnepanelen op het (hoger gelegen) dak. Het zonnesysteem dekt tenminste 5% van de elektriciteitsbehoefte van het gebouw. Het overige elektriciteitsgebruik wordt groen ingekocht door de gebruikers.

TransPort heeft hiermee een besparing bereikt van 52,5% op het energiegebruik. In kosten betekent dit een reductie van 31%. Extra kwaliteitszorg rondom de realisatie en het beheer van het gebouw heeft ervoor gezorgd dat de vooraf verlangde prestaties daadwerkelijk werden gehaald en ook blijvend worden gerealiseerd.

Daartoe werd een Commissioning Plan opgesteld dat voorzag in het systematisch controleren van het ontwerp, bewaken en testen van de gebouwprestaties en zorgvuldige documentatie en informatieoverdracht.  Tevens werd een Measurement and Verification Plan opgesteld.

Bij de materiaalkeuze is erop gelet dat er zoveel mogelijk gerecyclede grondstoffen werden gebruikt en dat grondstoffen en producten regionaal (Europa) werden gewonnen en gefabriceerd. De aannemer is er destijds bij de realisatie in geslaagd om zodanig in te kopen dat uiteindelijk 38% van de bouwmaterialen bestaat uit gerecyclede grondstoffen en dat 63% bouwmaterialen is gewonnen en geproduceerd binnen een afstand van 800 km van de locatie. Daarnaast komt  96% van alle hout in en om het gebouw uit duurzaam beheerde bossen (FSC-certificaat).

Behalve aan het milieu is ook veel aandacht geschonken aan het comfort en de gezondheid van de kantoorbewoners. Het gebouw is toegerust met een ventilatiesysteem dat ruime hoeveelheden frisse lucht aanvoert, waarbij de kwaliteit van de lucht streng wordt bewaakt met extra monitoring apparatuur.

Kitten, lijmen en afwerkmaterialen, zoals beplating en verven moesten voldoen aan de strengste emissienormen voor vluchtige organische stoffen en formaldehyde. Hiermee wordt de belasting van het binnenmilieu beperkt. Helaas is het niet gelukt om daadwerkelijk alle kitten en lijmen te laten voldoen aan deze strenge eisen. Hier bleken de verschillen tussen de Europese en Amerikaanse normen het struikelblok. Producten die aan de strengste Europse normen voldoen, voldoen niet automatisch aan de Amerikaanse normen, vanwege andere testmethoden.

Gebouw TransPort heeft verder een goede daglichttoetreding en uitzicht naar de omgeving.

Tijdens de bouw is veel aandacht geschonken aan afvalscheiding en het voorkomen van vervuiling van het gebouw en de gebouwinstallaties.