Projecten

Project
OUTSTANDING 92,24%

De Parel

De Vries en Verburg bouwt een nieuw kantoorgebouw op het bedrijventerrein ’T Vaartland. Het nieuwe gebouw, De Parel dient als uitbreiding van het bestaande kantoor en zal daarnaast voornamelijk gebruikt worden voor werkoverleggen, klantbezoeken en als inspiratie locatie.

Dit nieuwe kantoorgebouw biedt hoogwaardige werkplekken voor haar gebruikers en probeert de verbinding met het landschap te maken. Dit doormiddel van het architectonische ontwerp alsmede de binnenafwerking in inrichting. Het gebouw werkt als een inspirerende werklocatie en hoopt creativiteit te stimuleren.

Naast de BREEAM ambitie van een Outstanding kwalificatie is er in het ontwerpproces gestuurd op een minimale CO2-impact over de totale levensduur, beoordeeld middels de Whole Life Carbon methodiek. Hiermee wordt aangesloten bij de Paris Proof doelstellingen voor materiaal- en energiegebruik. Dit alles heeft erin geresulteerd dat De Parel hoofdzakelijk is gecontrueerd met Cross-Laminated Timber (CLT), hiermee is het mogelijk gebleken een milieuprestatie-score (MPG) onder <€0,50 te behalen.